Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 21 juni 2010

Samp viktigt i en globaliserad värld

Tre representanter för Murberget har deltagit vid Nya Samps Generel Meeting som hållits i Tanzania. Vice ordförande Mathias Rönnqvist var en av dem. Här berättar han om några intryck från sammankomsten.

Bild på Paulin Norgren, Matias Rönnqvist och Björn Grankvist tillsammans med Sveriges ambassadör Staffan Herrström
Paulin Norgren, Matias Rönnqvist och Björn Grankvist  tillsammans med Sveriges ambassadör Staffan Herrström

Vad är dina intryck av Samp som organisation?
Det är ett nätverk som kan göra stor nytta både för att öka utbytet mellan olika kulturer i olika delar av världen, och därigenom även öka förståelsen mellan olika länder och dess innevånare.
Nätverket kan dessutom göra stor nytta för de ingående museerna då de, och framförallt dess deltagande personal, får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och tillfälle till att ta in nya idéer och erfarenheter. Numera är ju Samp en förening där alla museer deltar på lika villkor.

Vad hände under resan till Tanzania?
Det var intensiva dagar där vi diskuterade vilken betydelse nätverket kan ha för museerna som är med. Vi pratade en hel del om hur vi kan lösa situationer i museisammanhang och så handlade det förstås en hel del om värdmuseet i Dar Es Salam. Jag blev lite avundsjuk på den expansiva fas de är inne i. Det tidigare Nationalmuseet har idag byggt ut och breddat sin verksamhet och arbetar med kultur i vidaste bemärkelse, med samtidskonst, dans o s v. De har mycket besök av barngrupper.

Vad är general meeting?
General meeting (GM) annordnas med några års mellanrum och är "det stora mötet" där representanter för alla medlemsmuseer och även, vilket var nytt för i år, representanter för surrounding communities, i vårt fall Härnösand, var inbjudna att delta. Detta var det första GM sedan Samp ombildades 2008.

Vad är ditt bestående intryck av mötet med kollegor från museer i andra delar av världen?
Att de vardagliga frågorna är till stor del likartade i alla delar av världen. Ett nätverk som Samp kan göra stor nytta med utbyte av idéer och erfarenheter.

Bild på Mathias Rönnqvist som blir intervjuad av en lokal TV-kanal
Mathias Rönnqvist blir intervjuad av en lokal TV-kanal

Ert besök uppmärksammades i flera lokala medier i Dar es Salaam. Vad var de intresserade av?
GM uppmärksammades av minst en lokal tidning och tv kanaler. De var intresserade av hur vi ser på samarbetet i Samp och vad vi anser nyttan av nätverkat vara, samt självklart vad vi tyckte om våra dagar i Tanzania, och då mera specifikt Dar Es Salam och National museum and House of Cultures.

Hur ser du på Samp inför framtiden?
Jag hoppas att nätverk som Samp kan ha en betydande roll i framtiden då utbyte mellan kulturer/folk/länder blir viktigare och viktigare i en mer globaliserad värld. Inte minst för att öka förståelsen för varandra och våra likheter/olikheter. Sedan tror jag att det även är en överlevnadsfråga för många museer/instutitioner att kunna ta till sig erfarenheter och idéer från andra, för att underlätta det dagliga arbetet och även för att attrahera nya målgrupper.

Text: Ann-Sofie Ingman

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera