Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 12 juli 2009

Satsning på naturen

I ett friluftsmuseum betyder samverkan mellan byggnaderna och naturen omkring dem mycket för upplevelsen av miljöerna. En linåker, en humlegård och potatisland vid Ångermanlandsgården ger en bild av hur tillvaron kan ha gestaltat sig vid en gård av det slaget. För att ta ett exempel. Nu satsar länsmuseet på utveckling av naturen i omgivningarna.

Ett parti granskog på Murberget
Nu ska den täta granskogen glesas ut på Murberget.

Friluftsmuseet är sedan starten i det tidiga 1900-talet uppbyggt kring fem olika miljöer; Byn, Fäbodvallen med skogsmiljöer, Kyrkplatsen med prästgården, Lappbyn och Stadsbilden. Genom insatserna kommer den specifika karaktären hos de alla att förstärkas.

En miljö där natur och kultur samverkar ger också nya ingångar till berättelser och pedagogisk verksamhet. Därför har det framstått som en god idé att ta fram en plan för hur markområdet på Murberget kan utvecklas och förbättras.

- Naturen har förändrats mycket sedan grundaren Theodor Hellmans dagar. Den idé han hade om miljöerna när friluftsmuseet grundades ser vi inte idag. Därför är det tillfredställande av vi nu tar itu med skogen och marken på Murberget, säger museichefen Bengt Edgren i en kommentar till planerna och tillägger:

- En annan positiv sida av det hela är att vi genom avverkningen frigör resurser som möjliggör utvecklingen av en lekmiljö på området.

Viktigt i sammanhanget är också att besökarna ska hitta bättre än tidigare på Murberget. På lite längre sikt ska gångstråken på området, både framför museibyggnaden och genom friluftsmuseiområdet ses över. Murberget ska med andra ord bli både trivsammare och tillgängligare för besökare.

Hur ser tidplanen för insatserna ut?
- Avverkningen börjar i februari-mars någon gång, berättar Bengt Edgren.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera