Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 5 augusti 2014

Skeppsvrak hittat på Åstön

Förra sommaren hittades lämningar från ett gammalt skeppsvrak i Skeppshamn på Åstön öster om Alnö. Just nu deltar Murberget tillsammans med Marinarkeologiska sällskapet och Länsmuseet Gävleborg i en förundersökning för att samla prover av det upphittade skeppsvraket.

1
Under vattnet i den magiska viken döljer sig ett riktigt skeppsfynd.

Anders Vikdahl och Lennart Högberg från Marinarkeologiska sällskapet (MAS) berättar att man nu jobbar för att tidsbestämma vrakdelarna. Det hoppas man kunna göra dels genom att frilägga och identifiera utsmyckningsdetaljer, dels genom att ta prover på träet för ett så kallat dendrokronologiska prov där man räknar årsringarna.

- Träkärnan i delarna är väldigt välbevarad tack vare vattnet, vi kunde själva räkna upp till sjuttio ringar, berättar Anders. Vi får se vad en analys visar.

- Det finns dokumenterat gamla rapporter att gävleborgaren Christoffer Andersson Skotts skepp förlist i området i slutet av 1600-talet. Kanske kan vi fastställa att det är resterna av hans skepp vi nu hittat eller åtminstone att det är från samma tid, berättar Lennart. Det blir intressant ur ett historiskt perspektiv om det skulle visa sig stämma, fortsätter han. 

2
Anders Vikdahl från Marinarkeologiska sällskapet berättar om upptäckten.

Det är så klart fortfarande bara en teori, men arbetet stödjer sig på flera händelser. Det började med att Rolf Dahlén, boende på ön, hittade en spant från skeppsstommen i viken i början av förra sommaren. Senare kunde de också med blotta ögat se vad som ser ut som skeppsdelar i det klara vattnet. Tack vare Lennart Högbergs omfattande arbete med att att transkribera gamla förlisningsrapporter kunde MAS tänka sig en eventuell koppling  till Christoffer  Andersson Skotts skepp.   

Fyndet är därför högintressant även för Gävleborgs länsmuseum, det var ganska vanligt att viken tjänade som natthamn för skepp från Gävletrakten. 
- Många övernattade i hamnen på sin resa från Gävle på väg norrut, berättar Bo Ulfhielm från Gävleborgs länsmuseum.

3
När vattnet är stilla kan man till och med se vrakdelarna från land.

5
Från vänster Lennart Högberg (MAS), Ola George (Murberget), Bo Ulfhielm (Gävleborgs länsmuseum) och Anders Vikdahl (MAS)

Förundersökningen genomförs med stöd av Länsstyrelsen i samarbete med MAS, Murberget och Gävleborgs länsmuseum. Proverna kommer att skickas till Nationalmuseet i Köpenhamn för analys.

Text och foto: Joachim Kjellgren 

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera