Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 8 oktober 2015

Skolelever förvandlas till finska krigsbarn

Murbergets pedagoger Maria Nordlund och Sara Öhman befinner sig just nu i 1940-talets krigstid under höstens skolprogram Tidsresan. Temat denna gång är finska krigsbarn, en reaktion på flyktingfrågan som är väldigt aktuell med den stora mängd flyktingar som kommer till Europa.

Tidsresan är ett mycket uppskattat och väletablerat skolprogram där elever från hela länet har möjlighet att besöka Murberget för att uppleva någon av de olika tidsepokerna som finns representerade här.
- Genom rollspel får skolbarnen ta del av en dramatisk historia med paralleller till vår egen tid, berättar Maria.

Här får barnen sjunga nationalsången tillsammans med fru Stattin och fru Hellman.
Här får barnen sjunga nationalsången tillsammans med fru Stattin och fru Hellman.

Det blir ett sätt att reflektera över de likheter och skillnader som finns mellan dåtid och nutid.
- Vi kom på idén att denna gång rikta in oss på 1940-talet och de finska krigsbarnen just eftersom vi såg så många likheter med hur det blivit i Sverige och världen idag, säger Sara. Det hela blir som ett skådespel där vi går in i våra roller som societetsdamerna fru Stattin och fru Hellman från Härnösand som tar emot de finska barnen dvs. eleverna. De får då sätta sig in i hur det känns att vara i den situationen.

De håller till på friluftsmuseets Prästgård som är inredd i 1940-talsstil. Där får de genom praktiskt arbete lära sig mer om hur hushållningen gick till under en kristid med ransonering och varubrist.

Barnen får lära sig många sysslor under Tidsresan.
Barnen får lära sig många sysslor under Tidsresan här med Mikael Kuhne.

Programmet lämnar en del öppet för tolkning och efter besöket får eleverna tillsammans med sina lärare fundera över besöket. De får då, fortfarande iklädda rollen som krigsbarn, skriva brev där de berättar vad som hände efter att deras besök. Många skriver och berättar var de blivit placerade och hur det gått för dem i livet.
- Breven visar att de verkligen tänkt till och att budskapet landat, berättar Sara. Några lärare har till och med hört av sig och berättat att klassen efteråt diskuterat hur det är i till exempel Syrien just nu.

Efter tillfället får barnen reflektera och skriva brev till fru Hellman.
Efter tillfället får barnen reflektera och skriva brev till fru Hellman.

I flera av de besökande klasserna finns det också nyanlända flyktingbarn som faktiskt kan berätta och bekräfta hur det känns att komma till ett nytt land.
- Det gör det mer direkt och lägger till en till dimension till det hela, berättar Maria. Då får man verkligen in nutiden, vilket kräver fingertoppskänsla för hur man genomför programmet fortsätter hon.

Pedagogerna som jobbar med skolprogrammet Tidsresan är Maria Nordlund, Sara Öhman, Jenny Gönczi och Mikael Kuhne.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera