Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 29 april 2009

Stort intresse för ABM

Tre frågor till departementsrådet vid kulturdepartementet Leif Grundberg. Han har varit på besök på Murberget för ett samtal med representanter för kultursektorn i länet om kulturutredningen och den så kallade museikoordinatorns betänkande.

Finns det något förslag i utredningarnasom blev särskilt uppmärksammat under ditt besök?
Ja, det var flera som bland annat ville diskutera förslaget om den så kallade portföljmodellen. Förslaget innebär att landstingen/regionerna skulle få ett ökat ansvar för prioritering och fördelning av de statliga medlen för kultur. Det ska ske genom överenskommelser mellan staten och landstingen/regionerna. Dessutom pratade vi en del om förslagen till så kallade sfärer med olika förvaltningsmyndigheter, och då särskild de som har koppling till samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer.

När kan vi räkna med besked om vad som kommer att förverkligas av utredningarnas förslag?
Ambitionen från regeringens sida är att i höst lägga fram en proposition som behandlar dessa frågor.

Besöker du dina hemtrakter i länet emellanåt?
Ja, självklart! Så ofta jag kan åker jag till torpet i Banafjäl i Grundsunda norr om Övik!

Ann-Sofie Ingman

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera