Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 29 april 2010

Stort tack för ert engagemang!

Jag och mina medarbetare har höga ambitioner med verksamheten på länsmuseet, frågan vi ställer oss med jämna mellanrum är om vi går i takt med vad våra besökare vill se och uppleva. Ambitionerna kan leda oss fel, så att det uppstår ett glapp mellan oss museimän och den publik som söker sig till Murberget. Det vi erbjuder kanske inte alltid är det ni vill ha.

Min fråga till våra besökare och intressenter om vad ni önskar av ert länsmuseum är ett försök att föra en dialog kring detta, att fånga upp tankar och idéer om hur vi på ett bättre sätt kan möta vår publik. Jag vill passa på att tacka för det engagemang som mångfalden av inlämnade tankar, förslag och även en del kritik representerar. 
 

Bild på flicka i Terrassen
En plats för barnen är något som många önskar sig. Vi satsar därför på att bygga om Terrassen till ett permnent lekrum för barn.

När det gäller förslag på nya utställningar visar önskemålen på en stor spännvidd. Någon vill ha en utställning om stenar, och en annan möta erotisk konst. Samtidigt kan vi se att vi inte behöver gå över ån efter vatten. Museets samlingar är ett återkommande önskemål. Av de tre uppdrag vi har kring samlingarna, att vårda, veta och visa, uppfyller vi kanske de två första på ett bättre sätt än det sista. Det känns samtidigt för mig glädjande att man längtar efter att se mer av våra föremål. Det bekräftar ju att våra överfulla magasin är en viktig resurs även i det publika arbetet.

Ett annat tydligt önskemål är en plats för barnen i museet. Det känns därför bra att vi i början av maj redan ska ha en inledande diskussion om hur vi kan omvandla terrassen i ljudlabyrintsatsningen till ett permanent lekrum för barn. Museets egen utställningsarkitekt Björn Ed kommer då att presentera en idé på nytt tema och ny utformning av terrassen som en spännande miljö för barn och andra lekfulla människor att vistas i. När vi förverkligar detta kommer barnen äntligen att få ett eget generöst utrymme mitt i vår vackra museibyggnad.

När det gäller alla andra kloka tankar och idéer som vi fått ta del av kan jag lova att vi ska beakta och begrunda det gensvar vårt upprop gett oss på museet. Under tiden hoppas jag på många besökare till den vackra nyöppnade utställningen "Krona och Krans", men också till den kommande nostalgiska utställningen om mopeder som öppnar i vår stora utställningshall den 5 juni.

Välkomna till Murberget, den vår och sommar vi nu alla längtar efter.

Bengt Edgren, länsmuseichef

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera