Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 14 februari 2013

Timrå kyrka saneras från hussvamp

Timrå kyrka, belägen i en vacker dalgång strax söder om Timrå, ser fridfull ut på utsidan. Men innanför väggarna är det desto mer kaosartat. Trägolvet i hela långhuset och koret är uppgrävt och bortforslat för att kyrkan nu ska saneras från hussvamp.


Timrå kyrka saneras från hussvamp. (Klicka för förstoring)

Därför är Murbergets arkeologer Ola George och David Loeffler på plats. För att undvika framtida problem måste man gräva bort mer jord för att få mer luft under golvet, och under kyrkan finns nämligen rester från en medeltida kyrka. Deras jobb är att dokumentera fornlämningarna och rapportera till Länsstyrelsen som ska besluta om det pågående byggarbetet måste anpassas för att inte skada lämningarna.


Hela golvet är uppbrutet i saneringsarbetet. (Klicka för förstoring)

Det är ett dammigt och bullrigt arbete som kräver både skyddskläder, hörselkåpor och skyddsmask. Saneringsföretaget har en stor sugbil som högljutt avlägsnar betong, grus och sten. Ola och David har sedan månadsskiftet tålmodigt grävt igenom kyrkan efter lämningar och bland annat hittat rester av gravar.

-  Under medeltiden var det vanligt att man begravde människor med hög status i kyrkobyggnaden, medan övriga begravdes ute på kyrkogården, berättar Ola George. Man kan tydligt se hur gravarna är placerade i väst-östlig riktning i kyrkosalen, säger han.


David Loeffler gräver efter spår från den medeltida kyrkan. (Klicka för förstoring)

Ola visar att koret längst fram i den medeltida kyrkoruinen ursprungligen byggts väldigt smalt vilket var vanlig på 1200-talet, något som kan ge vägledning till kyrkans ålder. Andra ledtrådar är flera mynt som troligen är från 1300­­- 1700-talet. De hittade också en gammal stylus i silver, en slags penna man använde för att skriva i vax med. Alla kulturhistoriskt intressanta föremål tas om hand och rapporteras till Riksantikvarieämbetet som beslutar var de ska förvaras. Det kanske till och med blir aktuellt med en fördjupad dokumentation av den medeltida kyrkan, vilket betyder att Olas och Davids jobb fortsätter.


Mynten som hittades vid koret tros vara från 1300-talet. (Klicka för förstoring)

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera