Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 4 november 2011

Tre museer utvecklar tillsammans

Det är inte många länsmuseer i landet som också har friluftsmuseum. Så är det i alla fall i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Nu gör museerna gemensam sak och utvecklar anläggningarna med ny teknik.

Smedstorpet
Hur låter en museibyggnad?

Det var i förra veckan som Kulturrådet meddelade att en gemensam ansökan om att ljud- och ljussätta de gamla husen beviljats. Det markerade inledningen på ett tvåårigt samarbete. Museichefen Bengt Edgren är förstås glad över möjligheten till förnyelse av området på Murberget som firar 100 år 2013.

- Inom kort ska vi ha ett inledande möte med de inblandade.

Även om det hela befinner sig i sin linda har han en del tankar kring vad utvecklingsprojektet kan innebära.

- Ny teknik är en väg att gå när vi inte längre, av ekonomiska skäl, kan bemanna miljöerna som tidigare. Tomheten är ett dilemma.

Därmed inte sagt att det är okomplicerat att ge sig in på nya vägar i förmedlingsarbetet av kulturhistoriska hus.

- Det finns en autenticitetsproblematik som vi måste vara medvetna om och beakta, säger Bengt Edgren och förtydligar:

- De berättelser vi väljer att förmedla måste vara trovärdiga och upplevas som sanna.

Han nämner själv ljud från snarkande dockor i en slaf som exempel på mindre lyckade satsningar. Däremot ser han gärna att husen laddas med effekter av olika slag, och påminner om att miljöerna i sig har olika förutsättningar för hur ny teknik kan användas.

- Jag tänker mig lite av scenografier.

Museichefen ser konstnärer och konstyttringar av olika slag som viktiga i sammanhanget. Bengt Wittgren är avdelningschef och den som ansvarar för verksamheten på friluftsmuseet. Han instämmer i bilden av att ljud och ljus blir en viktig resurs i utvecklingsarbetet.

- När vi ska koppla ett helhetsgrepp om en tid är ljud ytterligare ett medel i det bygget, konstaterar han och tillägger:

- Vissa miljöer kommer säkert att visa sig svårare än andra att arbeta med.

Möjligen kommer det gemensamma projektet att ge sig till uttryck på olika sätt om två år när Jamtli, Gammlia och Murberget tillsammans utvecklat tekniken. För Murberget är det i alla fall en satsning helt och fullt i linje med vad som kännetecknar verksamheten, konstaterar museichefen:

- Vårt kännemärke är att vi bryter det gamla mot det nya.

Text: Ann-Sofie Ingman
Foto: Björn Grankvist

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera