Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 18 juni 2012

Undersökningar vid E 4 syd

Under sommaren och hösten undersöker Murbergets arkeologer fornlämningar längs södra delen av nya E4 i Njurunda. Vi har hittat lämningarna av boplatser och en grav från järnåldern. Tillsammans med våra samarbetsparter har vi också planerat för en rad visningar och kurser på området i Kvissle.

Inga gräver i inför nya E4
Här gräver Inga Hlín Valdimarsðottir ut en kokgrop

Genom naturvetenskapliga metoder kommer vi att få reda på svar på en rad intressanta frågor. De handlar om hur landskapet har sett ut, vad som växt och vad man har odlat på platsen. Vi kommer också att veta när odlingen av olika sädesslag började.

Ett spännande inslag under sensommaren och hösten är den pedagogiska verksamhet som Sundsvalls museum och Murberget kommer att bedriva vid Kvissle under både sommar och höst.

Den innebär att det blir allmänna visningar under onsdagskvällar och söndagar. Skolbarn kommer också att få möjlighet att delta i undersökningar. De sker sista veckan i september. I slutet av augusti kommer Murberget och Ålsta folkhögskola att anordna en arkeologisk kurs. Till planen hör att lämningar i en åker nere vid Kvissle då ska undersökas.

Text och foto: Ola George

Pil Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera