Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 13 juni 2013

Utgrävning av järnåldersgrav på Alnön

Vid Alnöbrons fäste håller Murberget just nu på med en utgrävning av en skadad gravhög från järnåldern. Vår arkeolog Maria Lindeberg är på plats och berättar om arbetet.

Graven skadades olyckligt vid grävarbetet för ett nytt vattenledningsprojekt på Alnön för drygt två år sedan. Efter en utredning av Länsstyrelsen kopplades länsmuseets arkeologer in för att göra en noggrann undersökning av platsen.

Vi startade vår utgrävning för drygt tre veckor sedan och kan nu se att halva graven är förstörd, säger Maria. Det är en ganska stor gravhög med en diameter på ca 15 meter.

kantkedja
Maria visar gravens kant och det brätte av mindre stenar som omger den.

Så här stora gravar är ganska ovanliga, därför tror Maria att en person med stor betydelse i trakten kan ligga begravd här. Graven är byggd med en yttre kantkedja med brätte, där man lagt mindre stenar bredvid den tydliga kanten på graven.

Hon berättar att de hittat brända benbitar i kanten på graven. Det kan betyda att det finns så kallade sekundära gravar på platsen, det vill säga att även andra personer gravlagts här vid ett senare tillfälle.

benbitar
Maria visar de brända benbitar som hittats i gravens utkant.

På järnåldern var det vanligt att den döde kremerades tillsammans med gåvor som till exempel smycken och tyger.
- I regel brukar ett brandlager efter ett gravbål finnas i botten av graven, men det förekom också att  man samlade ihop de brända kvarlevorna i en urna eller liknande som placerades i mitten av graven, berättar Maria. Det återstår att se hur den här gravhögen har gjorts, fortsätter hon.

Just nu rensar arkeologerna bort all sten och jord som pressats ihop när grävarna körde över graven under vattenprojektet.  Därefter ska Maria och hennes medarbetare fotografera graven uppifrån för att skapa en digital planritning i datorn.

tornfoto
Graven har fotograferats uppifrån för att senare kartläggas digitalt.

Graven ligger fint på ett krön ner mot Alnösundet, troligtvis direkt i anslutning till en järnåldersgård.
- Boplatsen brukar finnas i en radie på cirka 100 meter från graven, säger Maria. På järnåldern stod vattnet högre så den låg förmodligen ganska nära stranden, fortsätter hon. Maria nämner också att det i nästa steg skulle vara intressant att schakta undan matjorden på platsen för att leta efter en gårdslämning.

Text och foto: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera