Nyheter

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 24 september 2014

Vivi-Anne var först på plats

I vår serie med material ur ljudarkivet har vi denna gång tagit fram en intervju med Vivi-Anne Högqvist som jobbade som länsmuseets bibliotekarie i över 30 år fram till sin pension förra året. Inger Stenman intervjuade henne våren 1996 i sitt dokumentationsarbete om museet.

I intervjun berättar Vivi-Anne om sitt arbete med att planera biblioteket i den nya museibyggnaden som stod klar 1994. All litteratur fanns innan dess bland annat i Åvike herrgårds norra flygel och Hellströmska huset på friluftsmuseet. Hon var en av de absolut första att stationera sig i den nya byggnaden.

Vivi-Anne som guide på 80-talet.
Vivi-Anne som guide på 80-talet. Foto: Dan Gerell

Hon hade tillgång till för den tiden ganska modern utrustning. 1986 hade hon en så kallad TTY-terminal, eller teleprinter som det också kallades, som kunde koppla upp sig mot den nationella litteraturdatabasen LIBRIS. Vid intervjutillfället använde hon sig av PC med uppkoppling mot Tennet och ett nytt spännande internationellt nätverk, Internet för att likt en detektiv leta olika böcker på bibliotek runt om i Sverige och Norden. En viktig del av hennes var att förse museets handläggare med forskningsmaterial.

Vivi-Anne bland bibliotekshyllorna 1994.
Vivi-Anne bland bibliotekshyllorna 1994. Foto: Samir Husein

Vivi-Anne berättar också om sin första tid på museet och hur hon lärde känna de andra på museet, bland annat Martin Johanneson som vi skrivit om i en annan artikel.  Hon började arbeta som guide på Murberget 1979 men ganska snart fick hon ansvaret för litteraturen i en deltidstjänst. Hon kombinerade sitt arbete här på Murberget med sin tjänst som bibliotekarie på Landstinget och barnbiblioteket i Sollefteå.

Vivi-Anne på väg till pension
Vivi-Anne på väg mot pension cirka 2013. Foto: Björn Grankvist

Den tysta kunskapen är något som Vivi-Anne tycker är oerhört viktigt, sådant man bara kan ta reda på genom erfarenhet, studier, intresse och kontakter. I intervjun berättar hon om vikten av det mänskliga mötet som ett sätt att väcka intressanta tankar och idéer. Hon ger även exempel på hur erfarenheten påverkar hur man söker information som ju är en viktig del i hennes arbete. Det gäller att inte enbart leta hårda fakta då det finns en annan typ av mjuk information som är minst lika viktigt t.ex. människan bakom ett föremål och vilka värderingar, kultur, sociala nätverk den personen har. Hon betonar vikten av att sätta människan i centrum.

Hör hela intervjun nedan.

Genvägar:

Nästa spår

Föregående spår

Blanksteg Spela/pausaInrtervju: Inger Stenman
Text: Joachim Kjellgren

 

blog comments powered by Disqus
 

Artiklar publiceras även i RSS-form. Du kan prenumerera på innehållet om du har en RSS läsare eller en webläsare som stöder RSS.

Prenumerera (RSS)

Du kan läsa mer om hur prenumeration med RSS fungerar och se fler typer av innehåll publicerade i RSS läs mer på sidan Prenumerera.

Läs mer om att prenumerera