Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 28 augusti 2015

Robert Olsson ny chef för Murberget Länsmuseet Västernorrland

Styrelsen för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har idag beslutat att anställa Robert Olsson som ny chef för Murberget Länsmuseet Västernorrland.

Robert Olsson

Robert Olsson är arkeolog och har tidigare bl a jobbat som länsantikvarie på Länsstyrelsen i Västernorrland. De senaste nio åren har Robert varit chef för Statens maritima museer, en statlig museimyndighet som består av Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona. Han har även varit ordförande för branschorganisationen Riksförbundet Sveriges Museer mellan 2012 och 2015. Robert är född och uppvuxen i Härnösand.

- Jag ser verkligen fram emot att få vara med och vidareutveckla länsmuseet. Museet är redan nu en positiv kraft i samhället och det vill jag lyfta fram. Det händer mycket spännande i vårt län, inte minst inom besöksnäringen där ju museet är en viktig del. Även inom områden som rör demokrati och allas lika värde ser jag museet som en självklar mötesarena, säger Robert Olsson.

Robert tillträder den 1 september.

För mer information kontakta:
Brita Wessinger, 073-073 49 48, Ordförande i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Robert Olsson, 070-665 69 24


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se