Pressmeddelanden

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

den 19 december 2011

Sollefteås äldsta identifierad

För några år sedan uppmärksammade länsmuseets antikvarie Ola George en låda med ett kranium i de arkeologiska samlingarna. På lådan fanns en hänvisning till en polisrapport från Sollefteå daterad 1963.

Efter en hel del snokande, bland annat genom kontakter med polisen i Sollefteå och en genomgång av Murbergets arkiv, stod det klart att skelettdelarna (kraniet och en del av bäckenbenet) hittades i samband med grävning för avloppsledning inne i staden i kvarteret Höjden. Först misstänkte polisen att det skulle ha varit kvarlevorna efter en försvunnen luffare.

För att få skelettdelarna daterade sökte Murberget pengar från Björkå AB fornminnesfond. Nu har svaret från Ångströmslaboratoriet i Uppsala kommit. Det var inte någon manlig luffare från 1900-talet utan en vuxen kvinna som slutat sina dagar under 400-500 talet efter vår tideräknings början. Perioden kallas folkvandringstiden.

Det är inte fastställt vad hon dog av, men hon har lidit av tandinfektion på både vänster och höger sida samt haft hål i en kindtand. Varför kvinnan hamnat i jorden just vid kvarteret Höjden är okänt. Möjligen har ett gravfält legat på platsen.

För vidare information kontakta Ola George, 0611-886 79 eller 070-578 42 31


 

Pressbilder får bara publiceras i redaktionella texter om Länsmuseet Västernorrland eller museets utställningar. Om texten i huvudsak handlar om något annat, var vänlig kontakta museets fotoavdelning.David Fahlén

Pressansvarig
 0611-886 611
 david.fahlen@murberget.se