Styrdokument

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här hittar du de policy- och strategidokument som styr länsmuseets verksamhet.

ICOM:s etiska regler

The International Council of Museums är en internationell organisation för museer och anställda inom museiområdet. ICOM:s etiska regler sätter upp en minimistandard för uppträdande och arbetsprestationer som professionell personal i museer världen runt ska sträva efter att uppnå. Där står också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Pil Svenska ICOM:s hemsida

Regional kulturplan

Plan för hur landstinget i bred samverkan vill förvalta och utveckla de delar av länets kulturliv som erhåller statliga, regionala och i några fall kommunala medel till sin verksamhet.

Pil Västernorrlands kulturplan 2015-2018 (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Regionalt kulturarvsprogram

Kulturarv i utveckling är länsstyrelsens, landstingets och länsmuseets genemsamma strategier för arbetet med kulturarv och kulturmiljöer i länet under perioden 2017-2020.

Pdf Kulturarv i utveckling. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020. (pdf 11 MB, nytt fönster)

Länsmuseets stadgar

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland antagna den 20 december 1996.

Pdf Hämta länsmuseets stadgar (pdf, nytt fönster)

Länsmuseets målprogram

Målprogram för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, antaget av styrelsen den 13 juni 2003.

Pdf Hämta målprogrammet (pdf, nytt fönster)

Forskningsstrategi

Strategier för att befrämja en vetenskaplig uppbyggnad och förmedling av kunskap vid Länsmuseet Västernorrland.

Pdf Forskningsstrategi (pdf, nytt fönster)

Insamlingspolicy

Murbergets ledningsgrupp har beslutat att stoppa insamling av föremål temporärt tills en ny insamlingspolicy beslutats.

 

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivningen sammanfattar hur museets arkiv är organiserat samt vilka uppgifter man kan finna.

Pdf Arkivbeskrivning (pdf, nytt fönster)

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen har till syfte att förbättra museets och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information.

Pdf Dokumenthanteringsplan (pdf, nytt fönster)