ABM Resurs

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

ABM Resurs arbetar för att stärka samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i Västernorrland.

Vi samverkar kring gemensam fortbildning, IT och digitalisering, tillgängliggörande, tillväxtfrågor med mera. Sedan många år är nätverket ABM Kulturarv en viktig mötesplats. Där byts erfarenheter, där diskuterar och planerar vi gemensamma satsningar och ofta har vi någon föreläsare med som ger oss inspiration och ny kunskap.

Ett konkret exempel på samverkan är portalen Kulturarv Västernorrland, en webbportal som innehåller drygt 200 länkar till digitaliserat material om länets kulturhistoria.

Verksamheten omfattar inte bara institutioner, utan föreningar och näringsliv är också viktiga aktörer på ABM-området, liksom landsting och länsstyrelse.

ABM Resurs ägs och drivs av Riksarkivet Landsarkivet Härnösand, Länsbiblioteket Västernorrland och Murberget Länsmuseet Västernorrland. Verksamheten har även stöd från Landstinget Västernorrland.

Verksamheten leds av en styrgrupp bestående av cheferna för de samverkande institutionerna samt av en representant för landstinget.

 

 


 

Bild på möte
Fotograf: Joakim Lärnö

 

 

Pdf Ladda ner foldern ABM Resurs i Västernorrland (pdf, nytt fönster)