Arkeologi

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du information om vad arkeologerna på museet arbetar med. Du kan också läsa reportage från nyligen genomförda utgrävningar och inventeringar.

Uppdrag

Murbergets arkeologer arbetar med länets kulturmiljöer, kulturlandskap och fornlämningar. De strävar efter att bevara och dokumentera spår av samhällen och människors verksamheter under 9000 år.

Pil Läs mer om Murbergets arkeologiska uppdragsverksamhet

Vad är en fornlämning?

En fornläming kan vara en gravplats eller boplats. Men det kan också vara en runsten, hällristning, gruva, torp eller avrättningsplats. Tidsspannet är stort, från äldsta stenålder till 1800-1900-tal.

Fornlämningar är skyddade enligt fornminneslagen och länsstyrelsen ger tillstånd att utföra undersökningar. Det finns omkring 10 000 fornlämningar registrerade i Västernorrlands län. Vill du veta om det finns fornlämningar i din närhet så vänd dig till oss. Du kan också pröva att söka själv i Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök.

Pil Till FMIS Fornsök

Har du hittat något misstänkt?

Kanske ett fynd eller en gravhög? Enklast är att skicka ett mejl med en karta på fyndplatsen eller en bild av föremålet, så kan du få svar direkt!

Pil  Skicka då till maria.lindeberg@murberget.se eller ola.george@murberget.se

Utgrävningar berättar

Vissa lämningar och miljöer är så gamla att kunskapen ligger lagrad i jorden. En utgrävning berättar om vad som har hänt på platsen. Det kan ha varit en gravplats, en boplats, en stenverkstad eller en järnugn. Många gånger är lämningarna flera tusen år gamla. Genom kemiska, botaniska, och osteologiska analyser kan man få reda på mer. Till exempel vilka växter som fanns på platsen, vilka djur som jagades, hur länge sedan det hände.


 

Ola George

Antikvarie, arkeologisamordnare
Telefon 0611-886 79, 070-578 42 31
Mejl ola.george@murberget.se

Maria Lindeberg

Antikvarie, arkeolog
Telefon 0611-886 648
Mejl maria.lindeberg@murberget.se

David Loeffler

Arkeolog, granskare av fornlämningar
Telefon 0611-886 65
Mejl david.loeffler@murberget.se

 

 

 

 

 


 

 

Information

Rapporter och uppsatser

Här kan du söka och ladda ner rapporter och uppsatser som handlar om kultur i Ångermanland och Medelpad, från 1800-talet fram till idag.

Pil Till rapporterna