Konservering

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Murbergets konservatorer arbetar både med museets egna samlingar och med uppdrag för kyrkoförsamlingar, offentliga institutioner och privatpersoner.

Att förebygga skador

Konservatorns viktigaste uppgift är att förebygga skador så att föremål bevaras så oförvanskade som möjligt för kommande generationer. När ett föremål är i behov av konservering är det ofta så förstört att en konservering är nödvändig för att inte väsentlig information ska gå förlorad. Konserveringen ska då minimera skadorna.

Vi ser föremålen som historiska dokument. Även om de har fel och brister så rättar vi inte till det. I gamla brev och kungörelser är det otänkbart att ändra till exempel en felstavning. När det gäller föremål så bör man ha samma inställning; att bevara föremålen utan att lägga till, rätta eller censurera.

Huvudinriktningar

Dels förebyggande konservering där vi utarbetar rutiner för förvaring, hantering av föremål, sanering, klimatkontroll och stöldskydd. Dels målerikonservering av kyrkliga inventarier, stafflikonst och invändigt måleri på väggar och tak.

Vår specialitet

Målad medeltida träskulptur är vår specialitet, men vi arbetar även med möbler och konstföremål. Vi kan dessutom förmedla specialistkompetens på andra områden.

Ateljén

Murberget har en klimatstyrd och väl utrustad ateljé med hög säkerhet mot stöld och brand. Ateljén är utrustad med bland annat mikroskåp för färganalyser och värmevakumbord för konservering av måleri på duk.

På plats

Vi arbetar också på plats med målade interiörer och kyrkorestaureringar. Murberget har haft uppdrag som generalentrepenör med ansvar för samordning och underentrepenörer.

Stöldskydd

Länsmuseet tagit fram en metod för stöldskydd av inventarier, som ett komplement till larm och bevakning.

Pil Så här fungerar stöldsäkringarna

Rådgivning och uppdrag

Vi ger råd till andra museer i länet, församlingar, hembygdsföreningar och enskilda. Vi arbetar också med uppdrag för kyrkoförsamlingar, offentliga institutioner och privatpersoner.

Vi erbjuder:

  • Program för interiört måleri
  • Förvaltningsplaner
  • Generalentreprenader
  • Klimatmätningar
  • Skadeinventeringar
  • Stöldsäkring av kyrkoskulpturer
  • Konservering av kyrkliga inventarier, måleri på trä, stafflikonst, arkitekturbundet måleri och konstföremål
  • Färgundersökningar och pigmentanalys
  • Kurser i föremålsvård och konservering för hembygdsföreningar, kyrkilga församlingar och universitet
  • Konservering av textilier

 

Lennart Kristiansson

Konservator
Telefon 070-6070664
Mejl Lennart.kristiansson@murberget.se

Linnéa Sverkersson

Textilkonservator
Telefon 070-2775542
Mejl linnea.sverkersson@murberget.se

Anne Braun

Konservator
Telefon 072-2295941
Mejl anne.braun@murberget.se

Therése Eriksson

Konservator
Telefon 072-2080023
Mejl Therese.eriksson@murberget.se

 


 

Bild på kerubansikte

Bild på konservator i arbete