Kulturarvs IT

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Kulturarvs IT är en nationell digitaliseringsverksamhet med statligt stöd som bedrivs hos ett antal museer och arkivinstitutioner runt om i Sverige.

På Murberget arbetar fem personer med att skanna och registrera material från museets eget arkiv, bibliotek, foto- och föremålssamlingar. Syftet med arbetet är att  göra museets samlingar tillgängliga och sökbara på nätet. Kulturarvs IT har till exempel skannat och registrerat ett omfattande uppteckningsmaterial från tidigt 1900-tal som beskriver livet i länet och närliggande landskap.

Uppdrag

Kulturarvs IT arbetar även på uppdrag med skanning av till exempel arkivhandlingar, foton, böcker samt registrering av olika typer av samlingar.

Kontakta oss

Katarzyna Forsberg

Antikvarie
Telefon 0611-886 35
Mejl katarzyna.forsberg@murberget.se