Art Camp Murberget

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du fördjupad information om det svensk-mongoliskt utbytesprojektet Art Camp och utställningen Uppbrottes hembygd. 

20 juni - 28 september 2008

Uppbrottets hembygd

Uppbrottets hembygd är en motsägelsefull titel. Hembygd, där vi hör hemma, kan tyckas stå för något fast; ett fysiskt men också mentalt arv generationer tillbaka. Uppbrottet hör till den  moderna erfarenheten, men står också för ett speciellt förhållningssätt. Luffaren, flanören, vagabonden, nomaden - idag kan vi även lägga konstnären till skaran som söker näring i miljöombyte och geografiska förflyttningar.

Genom projektet Art Camp har 18 konstnärer från Mongoliet och Sverige gått i dialog med friluftsmuseets miljöer. Arbetet har bundits samman i temat nomadism. Hälften av Mongoliets befolkning lever fortfarande nomadliv. Parallellerna är många till samisk rennäring och traditionell kultur och religion.

Nomaden står för ett alternativ till den globala kapitalismen. Man använder bara det som behövs av jordens resurser och flyttar när naturen kräver det. I denna livshållning blir begreppen hembygd och uppbrott sammanlänkande. Hemma blir också rörelse, olika punkter att återvända till. Här finner vi även det moderna samhällets nomader där hemmahörigheten förknippas med olika platser och miljöer.

Utställningen rör sig ute på området och inne i friluftsmuseet byggnader. Här finns olika rytmer och temperament, av det fasta och det flyktiga. Uppbrottets hembygd befinner sig någonstans i skärningspunkten mellan österländsk kultur och friluftsmuseets dröm om hembygden.

Art Camp är ett utbytesprojekt mellan svenska och mongoliska konstnärer som genomfördes i Mongoliet 2004 och 2005. Under Art Camp uppstår möten där människor med olika livserfarenheter upplever samma plats och företeelser. Konsten är det gemensamma språket och deltagarna bor och arbetar tillsammans under den cirka 3 veckor långa perioden. Art Camp är en fysisk och mental resa där intryck från andra människor och platser lämnar ett livslångt avtryck.

Art Camp 2008 är ett samarbete mellan Bildmuseet Umeå, Soil Society och Murberget Länsmuseet Västernorrland och stöds av Svenska Institutet, Länsstyrelsen Västernorrland.

 

blog comments powered by Disqus
 

Bild på ett hjul av trä

"Drivkraft". Tsolmonkhuu Janlaviin, Batkholboo Dugarsurengiin och Dalkh-Ochir Yondonjunain.

Deltagare

Ulf Edberg, textilkonstnär
Staffan Schönberg, bildkonstnär
Norman Sandén, bildkonstnär
Stina Nyberg, dansare
Helena Wikström, bildkonstnär
Marielle Nylander, bildkonstnär/fotograf
Marie Fahlin, dansare
Lisa Torell, bildkonstnär
Jenny Benrtsson, bildkonstnär 
Filippa Arrias, bildkonstnär 
Ulrika Jansson, bildkonstnär 
Chinbat Bayanbat, bildkonstnär 
Tsolmonkhuu Janlaviin, bildkonstnär 
Bulgan Erdenekhuu, bildkonstnär 
Oyundolgor Dalkh-Ochiriin bildkonstnär 
Batkholboo Dugarsurengiin, bildkonstnär 
Baatachuluun Van, bildkonstnär 
Dalkh-Ochir Yondonjunain, bildkonstnär 
Bayambajargal Munkhjargal, designer