Förlorad forntid

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du fördjupad information om utställningen Förlorad forntid

29 mars 2008 - 11 januari 2009

Skärvor ur Härnösands historia

Härnösand har ett dolt förflutet. Förhistorien är gömd i jorden, men av någon anledning tycks just Härnösands förhistoria gradvis förloras och hamna vid sidan om forskningen.

I andra delar av länet har forskare lyft fram förhistorien ur dunklet. Till exempel Nämforsen i Näsåker, Högom i Sundsvall, Gene i Örnsköldsvik, Styresholm vid Kramfors och stenåldersboplatserna längs Botniabanan.

Varför hamnar Härnösand i marginalen? Finns här inget av värde? Eller ruvar Härnösand på en hemlighet? Härnösandsbor har mänger av förlorad kunskap att återerövra!

Sju platser, sju berättelser

I utställningen möter du sju platser som grävts och utforskats sedan 100 år tillbaks i tiden.

Kittjärn. En 5500 år gammal boplats som upptäckts vid grustäkt.
Tjärdalsbäcken. Ett 3000 år gammalt skelett, redo för analys med modern teknik.
Hov. Ångermanlands största gravhögar, nu helt borta.
Franzéns kulle. Ortnamn berättar om gammal helig plats. Tullportsparken. Cykelväg och europaväg korsar ett gravfält från 500-talet.
Vangsta. En skadad vikingagrav ger ny kunskap.
Lilla torg. Utgrävningar ger plats åt nya hus.

 

blog comments powered by Disqus
 

Motorcykelkillar i Albatross
Medlemmar i motorcykelklubben Albatross vid vikingagraven i Vangsta. 

Läs mer om Hovs gravhögar

Ta en cykeltur till forntiden
Vid varje plats finns ett tittskåp som innehåller en modell som illusterar en sägen eller berättelse från området. 

Skriv ut stämpelkortet och ta med. När du har varit på alla sju platserna får du ett pris.

Pdf Hämta folder och karta (pdf, nytt fönster)

Pdf Hämta stämpelkort (pdf, nytt fönster)