Insidan ut

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du fördjupad information om utställningen Insidan ut.

3 maj - 14 september 2008

Tio konstnärer om frikyrkorörelsen

Insidan ut samlar tio konstnärer för att reflektera över frikyrkorörelsen. Det handlar om arvet från en av de stora folkrörelserna, vilken transformerats från radikala och utopiska ideal till en mer samhällsanpassad hållning. Grundläggande är friheten att själv läsa och tolka bibeln, samt
att bilda egna trossamfund.

Översiktsbild över lokalen, plaststol, grill med mera utplacerade på golvet

Vissa frikyrkor har genom sin religiösa utlevelse och förmåga att hålla sig för sig själva bemötts med skepticism, både från sekulärt håll och från Svenska kyrkan. I Insidan ut är det denna ambivalens, mellan en betydande samhällsfaktor och en dold gemenskap med sekteristiska drag som lyfts fram.

Ett centralt tema i utställningen är individens upplevelse av att formas av ett trossystem och en social rörelse. Ämnet presenteras genom författarcitat och intervjuer, men framför allt genom konstnärens blick.

Personliga minnen möter ideologiska frågor. Här finns verk som blickar bakåt på ett fysiskt arv av byggnader, andra som undersöker vart frikyrkorörelsen är på väg. I en tid som lämnat folkhemmets enhetskultur håller kartan på att ritas om. Idag är även Svenska kyrkan en frikyrka. I konstverk speglas denna förändring i mötet mellan urkristna traditioner och populärkulturella fenomen i en postmodern blandning.

Konstvärlden och frikyrkorörelsen är på många sätt varandras motpoler och av tradition har man tagit avstånd från varandra. Samtidigt finns det fenomen som de delar; ett trossystem, en sluten kultur som lovar frihet men som ibland visar sig vara strängt normerande och reglerad.

Frikyrka, kristet trossamfund som är självständigt i förhållande till staten; en frikyrka tillåter inte att statsmakten har något avgörande inflytande på samfundets lära, gudstjänst, styrelse eller ekonomi. Kristna samfund som på 1800-talet bildades genom utbrytning från statskyrkor (t.ex. i Skottland och Schweiz) använde termen i denna rättsliga mening, och den har senare fått användning i olika länder och språk. Motsats: statskyrka eller nationalkyrka (eng. established church).
2008-04-14 Källa Nationalencyklopedin

 

blog comments powered by Disqus
 

Medverkande konstnärer

Frida Tebus & Martin Karlsson

Nina Svensson & Bernd Krauss

Ellen S. Holtskog

Oskar Mörnerud

Martin Gustavsson

Carl Johan Erikson

Samuel Ottosson

Erik Jeor