I skärningspunkten mellan ljud, rum och minnen

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du fördjupad information om utställningen LJUDLAByrint

Ronny Weber spelar fiol i labyrinten

LJUDLAByrint är det mest omfattande samtidskonstprojekt som Murberget har genomfört. En utställning som bygger på ljud kan verka vanskligt. Kan man verkligen låta hörseln vara överordnad synen?

För Murberget är detta ett gigantiskt experiment, men museet har många års erfarenhet av arbete med musik och ljud. Här finns arkivupptagningar som sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal. I projektet Quartet in Residence har Weberkvartetten förhållit sig musikaliskt till utställningar och öppnat för nya perspektiv.

I mötet mellan kulturarv och estetik sker något spännande. Konsten förflyttar oss till andra tider och skänker nya infallsvinklar. Ljudet hjälper till att avtäcka och synliggöra olika historiska lager. Genom små förskjutningar blir även vardagsljuden och slumpens ljud betydelsefulla.

I LJUDLAByrint vill vi pröva en form där besökaren är medskapare av utställningen; det är i samspelet som de två skulpturerna blir levande. Rummet skall också kunna användas för experimentella möten mellan olika konstformer. Under året kommer vi att kunna möta dansare, musiker, bildkonstnärer och berättare som går i dialog med denna säregna miljö. 

Rebecka Wigh Abrahamsson, projektledare LJUDLAByrint

Pil tillbaka Tillbaka
 

 

blog comments powered by Disqus