Konstnärliga visioner

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här får du fördjupad information om utställningen LJUDLAByrint

Fiolspelare i labyrinten


Är ljud enstaka händelser som hörs i ett rum eller skapar ljuden rum som man kan omslutas av?

Mellan ljud, musik och arkitektur är det hela tiden ett rörligt, mångtydigt förhållande. Rummet kan vara det byggda, med väggar, golv och tak, men också det immateriella ljudrummet. Det kan vara i vila eller i rörelse, stillastående eller föränderligt. Där finns olika erfarenheter av ljuden - ljud som vibrationer i kroppen, ljud som klang eller ljud som sekvenser som stakar ut en rörelse att följa. Mellan språk och musik finns också glidande övergångar, från ljud som bildar ord och betydelser till signaler, melodier och klangfärger.

I LJUDLAByrint vill vi spela med den här mångtydigheten mellan språk, musik och rum. De två skulpturerna, Terrassen och Labyrinten, kan ses som två kompletterande motpoler. Terrassen utgår från upplevelsen av ljud som vibrationer. I Labyrinten är det ljudrummen och musiken som tänjer gränserna mot berättelser och minnen. Både Terrassen och Labyrinten står som stora, självständiga objekt i ut-ställningssalarna och de inbjuder till upptäckter, lek och experiment.

De är också musikinstrument att samspela med. Under vissa tider kan de laddas med nytt grundmaterial och förvandlas. Deras räckvidd är obestämd - kanske kan de ge upphov till experiment på andra platser och samspela med andra rum?

Urban Sound Institute (USIT)


 

Urban Sound Institute (USIT) består av arkitekter, akustiker, tonsättare, ljudkonstnärer och ljuddesigners. Gruppen arbetar med att ljudsätta offentliga och kommersiella miljöer, samt att genomföra ljudkonstprojekt. De bedriver även forskning och utbildning vid olika universitet och högskolor.

Pil tillbaka  Tillbaka 

 

blog comments powered by Disqus