Made in Västernorrland

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här kan du läsa mer om de konstfilmer som ingår i Made in Västernorrland.

25 juni-8 augusti 2010

Fem lokalproducerade konstfilmer visas nonstop
kl. 11.00-17.00 i Gamla rådhuset på friluftsmuseet.

Exposed av Lisa W Carlson (07:00 min)
The Return av Logiiraz Ganbat (03:20 min)
Transhuman Circuit/Turing Battle av Matti Kallioinen
(14:20 min)
Animationsaktion i Sundsvall! av Maria Lagerborg
(01:10 min)
En kvinna av Jan K Persson (05:56 min)  


Lisa W Carlson

Att berätta historier kring människovärde, kropp, identitet och psykologiska processer är grunden i de flesta av Lisa W Carlsons arbeten. Video, performance, animation, fotografi, digitala collage och screentryck är olika tekniker som hon använder sig av. Performance har kommit att spela en större roll i hennes konstnärskap sedan 1995.

Utöver "Made in Västernorrland" deltar Lisa W Carlson under sommaren 2010 i en grupputställning på Härnösands konsthall med digitala collage och animation. Bor och verkar i Härnösand

Stillbild ur filmen Exposed, föreställer bildkollage

Exposed
Vi lever med en frågeställning om hur allt hänger ihop. Hur ska jag välja, vad ska jag välja om jag inte kan skapa mig en upplevelse av helheten och konsekvensen av mina val. I filmen exposed konfronteras betraktaren med valet att ta till sig olika berättelser som till synes berättar olika historier. Allt sker samtidigt, ett collage av rörelse och innehåll.


Matti Kallioinen

Förutom video arbetar Kallioinen med storskaliga installationer med programmerade rörelser, ljud och ljus. När man synkroniserar dessa fundamentala kroppsliga intryck så spelar man på det kognitiva maskineri som sätter samman vår upplevelse av världen. Han vill utforska enligt vilka principer signaler från näthinna och trumhinna bakas ihop till de objekt, händelser och betydelser vi tar för självklara komponenter i vår verklighet.

För närvarande visas hans installation "Organismens näringskedja och Drömvärld" i svenska paviljongen på World Expo i Shanghai, Kina, samtidigt som han arbetar med en konstbok som ges ut i höst på förlaget Kalejdoskop.

Stillbild ur filmen Transhuman Circuit/Turing Battle. Föreställer kroppar med tillkopplade trådar

Transhuman Circuit/Turing Battle
Tre muterade människogestalter kopplas samman så att information och energi kan flöda fritt mellan dem, deras individualitet löses upp i ett överhettat crescendo och ur askan reser sig två nya mäktiga gestalter som utkämpar en intellektuell och emotionell strid. "Transhumanism" är en tankeströmning som handlar om människans förutsättningar att på teknologisk väg bli något mer än en människa och "Turing Battle" är en fri fortsättning på matematikern Alan Turings idé om ett hypotetiskt test för artificiell intelligens. Filmens estetik skulle kunna beskrivas som en korsning mellan "Våroffer" och japansk monsterfilm.


 

Logiiraz Ganbat

Ganbat arbetar huvudsakligen med skulptur och när han på 1990-talet började på Konsthögskolan i Ulan Bator i Mongoliet började han att utforska äldre tekniker bland annat papier-maché. Han kom fram till någon slags blandning av olika tekniker, de flesta ingredienser är dagens men tillvägagångssättet är väldigt traditionellt.

Stillbild ur filmen The Return, föreställer okänt övertäkt föremål i gatmiljö

The Return
Filmen är ett så kallat Webbprojekt, där man utsätter en stor Buddha skulptur för väder och vind. Skulpturen är dels traditionell i form och utförande, men skiljer sig genom materialet, som är jord. Genom vädret kommer skulpturen att återta sin ursprungliga form, nämligen en hög jord. Detta kommer att övervakas/dokumenteras av en webbkamera och publiceras på internet. Projektet är ett samarbete med Kungliga Konsthögskolan


 

Maria Lagerborg

Tekniken är oftast grafisk och i mitten av 1990-talet blir animation en stor del av det konstnärliga uttrycket med en kombination av träsnitt, animation och installation. Ibland även ljud som i verket "Ski-race", där ett radioreferat från en skidtävling ger ytterligare dimension. En mängd utställningar och visningar/installationer har hunnits med genom åren, i Sverige och utomlands och hon finns representerad på många platser i landet. Arbetar som konstnär och animatör sedan 1980, bor i Sundsvall.

Stillbild ur filmen Animationsaktion, karta över stenstaden Sundsvall

Animationsaktion i Sundsvall! En animationsshow på gatan och en film.
Med start sommaren 2008 genomfördes animationsaktioner runt om i Sundsvall. En grupp på sex personer bestående av musiker, filmare och animatörer uppsökte under några veckor olika platser för att utföra musik och göra animationer av objekt och människor ute på stan.

På reklamskyltar, grafittiväggar, informationstavlor och vandaliserade fasader, animerades med cut-out material (utskrifter, teckningar) och färg i stop-motion teknik. Ytornas olika budskap kramades till bollar som kastades ut i stan. Även musikerna och ibland åskådare pixillerades.

Samtidigt uppfördes musik. Den spelades i slowmotion för att följa det långsamma animationsarbetet. Varje exponering av animeringen, 1/5 sekund, fångade också en del av ljudet som sedan blev filmens ljud.

Animation är mycket ensamt planerande, kontrollerande jobb i studio. I detta projekt utförs allt ute på gatan tillsammans med musiker och filmare, synligt för alla passerande. Det som är en flera timmar lång slowmotion-show på gatan, blir en animerad film på några minuter. I Rådhuset visas en första del (01:10 min) av hela animationsprojektet.


 

Jan K Persson

Arbetar med de flesta konstnärliga uttryck, som måleri, fotografi, installationer, performance, film samt skrivande. Persson är speciellt intresserad av människans relation till naturen och frågor kring fiktion och verklighet.
Är bosatt i Härnösand och kommer ursprungligen från Nordmaling i Västerbotten samt arbetar även som redaktör och kritiker för konsttidningen www.volym.info

Stillbild ur filmen En kvinna, Mona-Lisa

En kvinna
1507 var Leonardo da Vinci färdig med målningen av det gåtfulla porträttet av Mona Lisa. Jag har inte varit på Louvren och stått inför den berömda tavlan men jag har däremot på Österbottens museum på nära håll sett en liten 1500-talsolja av en stadsvy, så påtaglig och levande att det såg ut som om den nyss hade lämnat staffliet. Jag kunde mycket väl känna igen molnslöjor på målningen från de jag själv ibland upptäcker på himlen. Och hur är det omvänt? 2007, exakt ett halvt millennium sedan Leonardo gjorde det berömda porträttet, befinner jag mig i närheten av Marsfjället i Västerbottens fjälltrakter. Där finner jag anledning att söka upp bilden av Mona Lisa och fundera över vad en kvinna (och människa) är.


 

 

 

 

blog comments powered by Disqus