10 i topp

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Murberget har valt en 10 i topplista över historiska sevärdheter i Västernorrland.

Upptäck Sveriges historia

Konstverk från stenåldern, gravrösen, runstenar, medeltidskyrkor, byggnadsminnen och militära anläggningar. I Västernorland finns det tusentals historiskt intressanta platser. Här presenterar vi 10 sevärda historiska besöksmål i länet. 


 

 

 

 

Nämforsen

Stenålder
Norra Europas största samling hällristningar från Stenåldern. Det finns figurer av älgar, människor, båtar, fiskar, fötter, björnar, vapen och föremål. Arkeologerna tror att de allra äldsta hällristningarna kan ha ristats av stenålderns jägarfolk för mer än 6.000 år sedan. Ristandet vid Nämforsen nådde sin höjdpunkt ca 4000 år sedan.

  Bild på hällristningsfigurer i Nämforsen

Slåttdalsberget

Bronsålder
Gravrösen från bronsåldern kantar den gamla strandlinjen i världsarvet Höga Kusten. Gravarna löper utmed strandlinjen som den var för ca 3000 år sedan. De äldre gravarna är större och har stenkista i mitten. Under den yngre delen av bronsåldern övergick man till att bränna liken.

  Flygbild över Slåttdalsberget

Högom

Järnålder
Monumentala gravhögar från järnåldern. På åsen vid Selångersån har ett hövdingarike haft sitt säte. Högomgravfältet består av fyra storhögar och flera mindre gravhögar. Varje storhög är byggd på nedbrända rester av långhus. Tre av de fyra storhögarna undersöktes av arkeologer på 1950-talet. Fynden visas på Sundsvalls museum.

  Bild på gravhögarna i Högom

Nolby

Vikingatid
En runsten berättar om vem som ärver Bure. Runstenen tilldrog sig stort intresse redan på 1600-talet. Linné nämner runstenen 1734, men inte särskilt engagerat. Han var mer intresserad av Nolbykullen som han besteg. Hästen fick vänta vid runstenen.

 

Bild på runsten i Kvissle Nolby

Ramsele gamla kyrka

Medeltid
En medeltidskyrka i djupet av Ångermanland. Ramsele gamla kyrka har en ålderdomlig, sluten karaktär med tjocka murar och djupt sittande små fönster och entrédörr. Kyrkan ligger i en djup dalgång, isolerad från övrig bebyggelse bakom en hög, tät granhäcken. Väggarna har kalkmålningar från 1600-talet med motiv ur Gamla och Nya testamentet.

 

Bild på Ramsele gamla kyrka

Myckelgensjö

1500-tal
Komplett nordsvensk gård från 1700- och 1800-talet med med anor från 1500-talet. I Myckelgensjö by i norra Ångermanland ligger en av landets bäst bevarade bondgårdar på ursprunglig plats. Den består av drygt 20 byggnader som alla har sin funktion: Mangårdsbyggnad, förmånsstuga, fähus, linhus, kolhus, kornbastu, saltpeterlada...

 

Bild på Gammelgården i Myckelgensjö

Ulvöhamn

1600-tal
Norrlands största och äldsta fjärrfiskeläge, med ett unikt kapell från 1600-talet. Höga Kustens populäraste turistmål, väl beskrivet av Lubbe Nordström. Fiskeläget anlades av Gävlefiskare och var länge bebott endast under sommarhalvåret. Från 1800-talets mitt ändrade fiskeläget karaktär då det fick bofast befolkning.

 

Bild på Ulvöhamn

Härnösand

1700-talet
Västernorrlands residensstad med byggnadsminnen från 1700-talet. Härnösand har en lång historia som marknadsplats men grundläggs som stad av Johan III 1583. Den mest dramatiska historien utspelar sig under 1700 talet då staden drabbas av inte mindre en tre stora bränder. Den mest förödande stadsbranden var ett resultat av ett ryskt terrordåd.

 

Bild på Härnösands rådhus

Sundsvalls stenstad

1800-tal
Först en förödande brand 1888, när Sundsvall mest var trähus. Sedan en stenstad med storstadskaraktär. Sundsvall var vid 1800-talets början en liten stad. Trävaruhandeln hade inte hunnit komma igång på allvar. Den stad som byggdes upp efter branden får ett monumentalt centrum och en bred esplanad.

 

Bild från Sundsvalls stenstad

Hemsö fästning

1900-tal
Ett minne av efterkrigstidens stora vånda för ett kärnvapenkrig. Hemsö fästning är ett topphemligt bergrum från tiden för kalla kriget. Här skulle 320 soldater överleva en kärnvapenattack och kunna vara självförsörjande under 90 dagar. Hemsö fästning var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag.

  Bild på kanoner vid Hemsö fästning