Torget

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Här kan du läsa mer om några av de hus som  ligger runt torget på Murberget.

 

 

Härnösands gamla rådhus

Rådhuset byggdes under åren 1725-1729. Det var ursprungligen en rödmålad byggnad med blåa knutar. Sitt nuvarande utseende fick rådhuset när det restaurerades 1815. I tornet som ritades av den österbottniske snickaren Hans Biskop fanns ett Stjernsundsur samt en rådstuguklocka för vårdringning. På övervåningen låg magistratens lokaler med rådstugusalar, arkiv och förmak. Här fanns även rum för övernattning. På bottenvåningen hade stadskällaren utskänkning. Som rådhus användes byggnaden fram till 1882.

  Bild på Gamla rådhuset

Rysstugan

Denna lilla stuga är enligt traditionen Härnösands äldsta hus, möjligen byggt under senare delen av 1600-talet. Den stod tidigare på Bergsgatan i Härnösand. I samband med de ryska härjningarna efter Norrlandskusten 1721 ska ryssarna ha använt stugan som kokhus. Därför klarade den sig undan lågornas rov till skillnad från stadens övriga hus.

  Bild på Rysstugan 

Handelsboden

Under sommaren är handelsboden öppen med ett stort utbud av karameller, husgeråd, leksaker och annat som hör en gammal handelsbod till. Byggnaden är ursprungligen ett bostadshus från 1700-talets Härnösand. Den låg i kvarteret Banken vid Storgatan och kallades för "långstugan". När huset 1942 flyttades till Murberget inreddes det som handelsbod. Butiksinredningen från 1920-talet är hämtad från Jonke Berglunds Lanthandel vid Köpmanholmens ångbåtsbrygga.

  Bild från Handelsboden, kvinna bakom disk 

Melinderska huset

Detta bostadshus från 1860-talet har stått i Östanbäcken, Härnösands äldsta bevarade stadsdel. Där bodde hantverkare och tjänstemän samt fiskare som hade sina sjöbodar och bryggor längs med vattenbrynet. Sitt namn har huset fått efter sjökapten Nils Melinder. Hans familj ägde fastigheten 1886-1956. Fasadernas breda, vitmålade knutlådor är typiska för tidens byggnadsstil att i trä imitera sten.

  Bild på Melinderska huset 

Garveriet

Joh. Elfving Garfveri Sko & Läder-handel kommer från Bredbyn i Anundsjö socken. Huset byggdes på 1870-talet av bröderna Elfving. I bottenvåningen låg kalkhuset och drivhuset där skinnen garvades i olika kar. På övervåningen fanns torkvind och verkstadsrum.

  Bild på Garveriet