Ljud

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Murbergets ljudsamling består av ett par tusen inspelningar. Hundratals timmar gjorda i museets egen regi, men även hundratals timmar kopierade från privatpersoners och andra institutioners samlingar. 

Ljudsamlingen har tillkommit inom ramen för Murbergets musiketnologiska verksamhet under åren 1980-2003.

De flesta av inspelningarna är gjorda på rullband, kassettband och DAT (digital audio tape), men här finns även mekaniska ljudproduktioner från sekelskiftet 1900 i form av positivets rullar, spelbordets och spelpallens musik, kommersiella inspelningar på fonografrullar från 1920-talet, såväl som på stenkakor, vinylskivor, kassettband och CD.

Berättelser och minnen från förr, levnadsöden, musik- och ljudminnen, samtidsinspelningar av människor, miljöer och musik går att finna i samlingen. Kopior av Svenskt visarkivs inspelningar gjorda i Västernorrland, Janne Vängman-sällskapets inspelningar från 1960-talet och framåt, Arne Isakssons och Verner Solanders inspelningar av spelmän från Ångermanlands 1960-tal (Ångermanlands spelmansförbund), Frans Bergvalls inspelningar av berättelser och musik från Ramseles och Helgums 1950- och 60-tal är några att nämna.

Här finns dessutom folkmusikprogram med länets spelmän och vissångare gjorda vid Lokalradion respektive Sveriges radio under 1980- och 1990-talen, liksom en stor samling radioberättelser från 1970-talet kopplade till miljö, musik, politik, även dessa producerade vid dåvarande Lokalradion.

Under 2009 har Murberget haft Ljud som tema i utställningar och olika programverksamheter. I samband med detta har en mängd samtida ljud- och bilddokumentationer gjorts.


 

Inger Stenman

Musikantikvarie
Telefon 0611-886 77
Mejl inger.stenman@murberget.se

 


 

 

Information

Lyssna!

Arbete pågår med att göra delar av ljudsamlingen lyssningsbar på nätet. Du kan bland annat lyssna på sjömansminnen och flottarminnen. 

Sjöfartsminnen

Flottarminnen

Julminnen

Pil Hitta fler ljud kopplade till socknar i länet