Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: indexParam: Kampanj Murberget | Länsmuseet Västernorrland

Projekt

Pågående projekt

Här finns information om några av de projekt som Murberget för tillfället är engagerat i.

Europeana Inside

Europeana Inside är ett projekt som stödjer den digitala agendan för Europa. Det sker genom att göra innehållet i kulturportalen Europeana mer tillgängligt.

Pil Läs mer om Europeana Inside

Kulturarv i utveckling - Kulturarv för utveckling

Hur ska vi få kulturarvet i Västernorrland att bli ännu mer tillgängligt, attraktivt och inkluderande? Hur kan vi verka för att kulturarvet blir en ännu bättre utgångspunkt och resurs för tillväxt och utveckling i länet?

Pil Läs mer om Kulturarv i utveckling - Kulturarv för utveckling

 

Avslutade projekt

Ny kulturarvsportal

I portalen Kulturarv Västernorrland finns länets digitaliserade kulturarv tillgängligt. Det här projektet syftar till att vidareutveckla portalen, bland annat genom att göra det möjlig för föreningar att själva visa sitt material.

Pil Läs mer om Kulturarv Västernorrland - med plats för allas kulturarv

Projekt Ulvö

Projektet undersöker metoder för att starta och driva hållbara affärsverksamheter av ideell verksamhet. I juni 2015 invigdes nya Ulvö Museum. Besöksmålet Ulvö museum finns, men verksamheten har initialt svårt att komma igång som självfinansierad och intäktsdrivande verksamhet och behöver skjuts på vägen. 

Pil   Läs mer om Projekt Ulvö

Eco Local in a Global World

Murberget ingår i ett dokumentations- och utställningsprojekt om ett högst dagsaktuellt ämne, glesbygdsfrågorna i Norrlands inland. 

Pil   Läs mer om Eco Local in a Global World


Kommer du ihåg del 2 - Kultur för äldre

Ett minnesstimuleringsprojekt i samverkan med hembygdsföreningar och kommunala museer i länet.

Pil Läs mer om Kommer du ihåg

KulturBygge

Ett EU-finansierat projekt som Murberget deltar i tillsammans med Satakunta museum i Björneborg och Sundsvalls museum.

Pil Läs mer om KulturBygge

Museer och minnen

Projektet Museer och Minnen syftar till att under två år utarbeta en verksamhetsmodell för minnestimulering i samverkan mellan museer och kommuner. 

Pil Läs mer om Museer och minnen

Hur låter en museibyggnad?

Gamla skolhus, samevisten, torp och gårdar ska kunna levandegöras med hjälp av ljud som är specifika för miljön.  Projektet genomförs i samarbete med Jamtli och Västerbottens museum.

Pil Läs mer om Hur låter en museibyggnad?

Hus med historia

I projektet som samordnas av Sveriges Hembygdsförbund, satsar regeringen totalt 30 miljoner kronor på vården av Sveriges hembygdsgårdar.

Pil Läs mer om Hus med historia

 

Logotype Botnia Atlantica

Logotype ABM - Arkiv Bibliotek Muséer, Resurs i Västernorrland


Logotype Kulturarvvasternorrland

Logotype Europeana Local

Logotype Hus med historia