FotografierBildnummerFo-A10347  Mapp: 452   Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

MotivordKyrka

FotografBo Hellman

Plats: Liden Sundsvall Medelpad 
Fotot är daterat till 1970-05-11

Lidens gamla kyrka bestod ursprungligen av en enkel rektangulär byggnad uppförd vid medeltidens slut (enl traditionen på 1480-talet). Vapenhus och sakristia tillkom relativt snart efter kyrkans byggande. En äldre kyrka antagligen av trä har sannolikt funnits på platsen. Väggarna är byggda av sten som sedan 1925 är vitputsade. Vid den nya kyrkans byggande 1858 raserades valven i den gamla kyrkan. Den stod utan underhåll till 1911 då konserveringsarbeten igångsattes. Kyrkan täcktes då av ett nytt spånklätt yttertak. Invändigt fick kyrkan ett tunnvalv av trä. Endast fragment återstår av målningarna från 1500-talets mitt eftersom valven är borta. På väggarna finns emellertid en del målningar som är framtagna. En ny uppförd klockstapel efter den gamla modellen är på plats.En granhäck är planterad där bogårdsmuren fanns, men en timrad stigport är bevarad. Interiören präglas av 1700-talet med altarprydnad och predikstol. Av medeltida inventarier finns bl a krucifix från 1200-talet och 1400-talet, madonnor från 1200-talets början och 1400-talet den senare stående i ett skåp (sex medeltida föremål är borta efter en stöld 1994).
Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 5 + 5 =  
 
Skriv ut  Skriv ut Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


LAMPETTER KYRKA KYRKOINVENTARIE

MAN SMED

SNICKERIVERKTYG MUSEIFÖREMÅL HEMBYGDSGÅRD

Vävprov

Blomkruka

Skolplansch