FotografierBildnummerFo-A5853  Mapp: 514   Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

MotivordMuseiföremål, Skåp

FotografBo Hellman

Plats: Härnösand Murberget Ångermanland 
Fotot är daterat till 1963

Inv.nr. M 9719 Skåpet vilar på fyra ben, profilerade på framsidan och på kortsidorna. Skåpets nedre kant är dekorativt utformad i konvex - konkav form. Gesimsen är hög, bruten och rikt profilerad med framåtlutande ramverk. Gesimsen är marmorerad i blå och ljusblå färg. Marmoreringen förkommer även på en profilerad ram som delar upp skåpet i den nedre delen med två utdragslådor och övre delen med ett par dörrar. På dörrspeglarna längst upp finns en datering " k e d år 1719 ". Dörrarna kan man låsa med nyckel i nyckelskylt. Dörrarna är bemålad med ljusblå färg och försedd med en målning föreställande en tillbedjande man på knä omgiven av höga träd och buskar. I bakgrunden syns ett sort hus. På högra spegeldörren finns en man spelande harpa. Han verkar sitta på något upphöjt mitt i naturen och tittar på tillbedjande mannen till väster. Han är också omgiven av träd och buskar. Båda herrarna är klädda i långa dräkter, tunikor. Ovanför landskapet hänger rönnbärskvistar. Utdragslådorna är också målade med underliga målningar. Den översta lådan till höger föreställer en träborg vid sidan av en nyklassisistisk portal med bl.a korintiska kolonner. Bervid sitter en kvinna i 1700 - tals kläder och pekar på portalen. Vid sin sida har hon en brinnande åter med skog i bakgrunden. På högresidan finns det en målning som föreställer en man i 1700 - tals kläder. Han håller ett paraply i ena handen och något annat i andra handen. Han tittar på en döende häst till höger. På sin andra sidan har han en fågel och en hund. Ett skogslandskap finns i bakgrunden. nedre lådan är bemålad med skogslanskap till vänster och en palm. Ett bord med vit duk och en öppen bok där det står bl.a " lefva herr... " finns på ena sidan av en man i 1700 - tals kläder. På hans andra sida brinner ett ljus i en ljustake och en hund tittar på sittande på ett bord. Till höger finns en målad fågel i naturen. Lådorna är försedda med runda handtag med profilerade beslag fastspikade i lådorna. Två av beslagen saknas vilket gör att man man kan se målningen. Det verkar som om man satte dessa handtag och beslag senare. Målningen bakom dessa beslag är betydligt ljusare och mera färgrika. Enlikt M.Norderman Nordiska museet är dateringen på skåpet felaktig. Det är mera troligt att det var utfört 1791 i stället. Man började måla skåp med landskapsmåleri isenare delen av 1700 - talet. Dessutom tror man att skåpet är utfört av Anders Berglin 1737-1805 i Hackås. Han var en duktig snickare men ganska dålig målare när det gäller framställning av människogestalter m.m. Skåpet visar mycket påtagligt att dess målare hade svårigheter med proportioner i bilden, människofigurer verkar förvrängda. skåpet är ett exempel på ett jämtlänskt skåp med två dörrar, lådor under, en profilerad gesims antingen bruten eller mjukt rokokosvängd. Skåpet skulle också vara hög och stå på höga profilerade ben. Tillstånd: Skåpet kan inte öppnas. Nyckeln är borta. Målningen är smutsig. 2 handtagsbeslag i övre lådan saknas.
Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 4 + 9 =  
 
Skriv ut  Skriv ut Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer
FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

DÖRR SKULPTUR

Kista

Borstgarnityr

Dragloka för ren