FotografierBildnummerFo-U2661  Mapp: 514   Ur Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

MotivordArkeologi, Arkeologiska fynd, Museiföremål, Svärd

FotografBo Hellman

Plats: Boteå Sollefteå Ångermanland 

.
Svärd av brons, funnet i Stöndar-Bränna, Boteå sn.
Inv.nr. M 11966:a. Svärd av brons, 71 cm. långt. Funnet/ jämte en dolk/ i okt. 1944 vid framdragandet av en ny väg i Stöndar- Bränna, Boteå sn. Låg på västra sidan av en jordfast sten på Gustav Bolins ägor/ Stöndar 2:2/ cirka 63 m. V om ägogränsen till Stöndar 3:5/ äg. Gottfrid Norlen/ omedelbart invid den nylagda vägens södra sida. Den jordfasta stenen var ungefär 1 x 0,7x 0,7 m. stor, den stack upp ca 0,2 m över markytan. Svärdet låg med handtaget nedåt och spetsen vertikalt/. Svärdet påträffades av arbetaren Per Albin Söderlund, Sunnersta, Undrom, när han grävde invid stenen. S. uppger att svärdspetsen låg ca 25 cm under markytan. Sedan Söderlund hittat svärdet och avbrutit arbetet var en pojke, Göte Norlen/ Stöndar 3:5/ och rotade på fyndplaten och hittade då dolken. Denna måste enl. vad båda upphittarna meddelat ha legat omedelbart invid svärdet. När svärdet påträffades uppger Söderlund att på fästet satt rester av något starkt förmultnat ämne, som han trodde kunde har varit horn eller trä. Vid udersökningar på fyndplatsen 4 dagar sedan fynden gjorts påträffades icke något ytterligare föremål. / Bo Hellman (Ur lappkatalogen).
Föremålet finns hos Länsmusset i Härnösand
Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 6 + 7 =  
 
Skriv ut  Skriv ut Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


HARV HARV

BOSTADSINTERIÖR LANTARBETARBOSTAD BOSTADSHUS

KAPELL KLOCKSTAPEL GISTGÅRD

Tavla gipstavla cirkel

Stol

Skolplansch