Fornfadder

Skriv ut   Dela: Facebook   Twitter

Vill ni veta mer om fornlämningar och kulturmiljöer i skolans närområde? Då är Fornfadder något för er.

Som fadder åtar ni er att se till just er utvalda kulturlämning minst en gång varje år och rapportera eventuella skador till Länsmuseet.

Länsmuseet hjälper gärna till med det pedagogiska arbetet.
Vi kan ta fram lämpligt studiematerial som kartor och handledningar och besöka skolan för att berätta mer för eleverna samt anordna utflykter, studiedagar och forntidsdagar.

Ni får även ett fint fadderbevis att hänga på väggen.
Upplägget för varje fadderskap är unikt och sker i samarbete med skolan.

Om du som lärare vill veta vilka fornlämningar som finns i skolans närhet kan du prova att via internet gå in på Fornsök. Där hittar du Riksantikvarieämbetets sökbara databas över fornlämningar i Sverige.

Pil Till Fornsök

Om du inte själv kommer på ett lämpligt fadderobjekt så hjälper vi gärna till.


För mer information eller fadderanmälan

Kontakta oss:

Maria Nordlund

Antikvarie, pedagog
Telefon 0611-886 55
Mejl maria.nordlund@murberget.se

Margareta Bergvall

Antikvarie
Telefon 0611-886 61
Mejl margareta.bergvall@murberget.se

 


 

 

Fornfadder 1

Fornfadder 2

fornfadder 3

Fornfadder 4