FöremålInventarienummer: D62   Sakord: ALTARSKÅP , HELGON

Material: FURUJÄRN
Teknik: SNICKRATSNIDATMÅLAT
Stil: GOTIK
Funktion: DYRKAN OCH ÅMINNELSE
Tid: 1450-1550

Deposition från: SKOGS K:A 

"Altarskåp. Träskulptur. I corpus´mitt sitter Maria å bänk. Gyllene dräkt och mantel blå innersidor. Över knäet ligger Kristus törnkrönt och med kroppen övertäckt av sår. Under denna pietá-grupp har ett nu försvunnet fotstycke funnits. Till v. Magdalena med smörjelsekar. Fotsid dräkt i silver, gyllene mantel med blå innersida. Håller med vänster hand smörjelsekärl. Till h. Johannes evangelisten. Fotsid dräkt i silver. Gyllene mantel med blå innersidor. Håller i vänsterhanden röd bokpåse. I vänster flygel: Biskop i alba, grön dalmatika med röd innersida, gyllene mässhake med blå innersida, å huvudet mitra, händerna borta; S. Erik i gyllene krona, rustning i silver och guld, gyllene mantel med blå innersida, kronans tinnar och händerna borta. I högra flygeln: S. Gertrud i krona, fotsid dräkt, mantel, håller å vänsterhanden en kyrkomodell, nässpetsen, kronans tinnar och färgen borta; S. Katarina av Alexandria i fotsid, gyllene dräkt med silverbård nedtill, kring midjan en snodd i rött och svart, gyllene mantel, över bröstet sammanhållen av ett praktfullt spänne, håller i vänsterhanden ett hjul, högerhanden borta. Skåpets samtliga baldakinverk borta. Ryggstycket i corpus i guld, flyglarna i silver. Masverket i corpus´predellaparti bevarat, flyglarnas borta. Skåpets färg mycket skadat. Corpus´h: 160 cm. 1500-talets början. Dep. fr. Skog k:a, Ångermanland." (ur lappkatalogen)

"Altarskåp. 1500-talets början. Triptyk med skulpterade bilder. I korpus: pietá-framställning flankerad af en Johannes och Maria Magdalena. Å dörrarna: St. Erik (?), helig biskop, Gertrud och Katarina af Alexandria. Skadadt: masverket till största delen förstördt, attribut förlorade m.m. Polykromi: guld och blått samt silfver. H. 140 cm. Korpus B. 130 cm. KulturhistoriskaMuseet, Hernösand. Dep. från Skog, Ångermanland." (ur utställningskatalogen 1912)

Den tekniska konstruktionen.
Altarskåpet består av ett mittparti, corpus och två dörrar. För att hörnkonstruktionen, som består av en laxstjärt och två halvlaxstjärtar samt två sinkar, skulle vara mera stabil och hållbar, har man infogat en plugg som går tvärs genom hela hörnkonstruktionen och låser densamma.

Litteratur:
Cornell Henrik, Norrlands kyrkliga konst under medeltiden, Uppsala 1918.
Cornell Henrik, Utställning af äldre kyrklig konst, Härnösand 1912, Sundsvall 1912.
Jonsson Ivar, Skogs kyrka, Broschyr,


TEKNISK BESKRIVNING
Baserad på okulär beskrivning. Pigmenten är identifierade genom jämförelse med uppstrykningar av kända pigment. Bindemedel är identifierade med löslighetstest. Träslagen är identifierade genom jämförelse med en provsamling kända träslag. LK 2007.

Beskrivning:
Altarskåpet består av corpus och flygeldörrar med snidade träskulpturer. I centrum en piétagrupp med Maria på en tron klädd i förgylld mantel och med törnekrönt Kristus med kroppen täckt av sår i sitt knä. Till vänster Maria Magdalena med förgylld mantel och ett smörjelsekärl i handen och till höger Johannes med förgylld mantel och röd bokpåse. I den vänstra flygeldörren står en biskop med mitra och förgylld mässhake och en krönt S:t Erik med gyllene rustning. I den högra flygeldörren står S:a Katarina från Alexandria med förgylld krona och mantel med ett hjul i handen och S:t Gertrud i förgylld krona och mantel med en kyrkomodell.

Corpus och flygeldörrarna är uppbyggda av ett kraftigt ramverk med en sockel nertill. Endast corpus har sockelns gallerverk bevarat med ett genombrutet fiskblåsmönster. Corpus ryggstycke är invändigt förgyllt och försilvrat, flygeldörrarnas ryggstycken är försilvrade. Skåpets baldakiner saknas.

Datering:
1500-talets första fjärdedel.

Dimensioner:
Altarskåp
Höjd: 159 cm
Bredd: 358 cm
Djup: 18,5 cm

Piétagrupp
Höjd: 74 cm
Bredd: 54 cm
Djup: 15 cm

Maria Magdalena
Höjd: 91,5 cm
Bredd: 28 cm
Djup 15 cm

Johannes Döparen
Höjd: 90 cm
Bredd: 26,5 cm
Djup: 13,5 cm

Biskop
Höjd: 95 cm
Bredd: 27 cm
Djup: 13 cm

S:t Erik
Höjd: 85 cm
Bredd: 26 cm
Djup: 12 cm

S:a Katarina
Höjd: 87,5 cm
Bredd: 26 cm
Djup: 12 cm

S:t Gertrud
Höjd: 87,5 cm
Bredd: 27 cm
Djup: 13 cm

Teknisk beskrivning:
Skåpets ramverk är tillverkad av furubrädor och sammanfogade med öppen sinkning i hörnen och säkrad med en fyrkantig dymling från framsidan. Corpus bräder är 4,3 cm tjocka och flygeldörrarnas brädor är 3,3 till 3,9 cm tjocka. På ramverkens överdel syns spår av baldakinerna. Ramverkens framkanter och insidor är grunderade och ytbehandlade med bladsilver eller svart färg och troligen finns ett schablonerat mönster på ramverkets insida. På ramverkets utsidor finns fyra smidda gångjärn fastsatta med järnspik. På skåpets ovansida finns avbrutna dymlingar som kan tyda på att skåpet har varit försett med en krönlist.

Corpus ryggstycke består av fyra breda furubrädor fastsatta kant i kant med dolda dymlingar. Flygeldörrarnas ryggstycken består av två bräder där ryggstyckena sitter i fals i ramverken. Corpus ryggstycke har på den övre delen en linneduk fixerad med ett animaliskt lim för att täcka ojämnheter i brädorna. Ryggstyckena är grunderade och dekorerade med polerat bladguld och bladsilver. Skulpturernas läge är markerat genom ristningar i ryggstyckenas grundering.

Skåpets socklar består av horisontella furubrädor och corpus gallerverk är troligen skurit i ljust lövträ. Flygeldörrarnas baksida är grunderad och bemålad. Bemålningen är endast fragmentariskt bevarad.

Skulpturerna är utformade som halvskulpturer, mellan 74 och 95 cm höga. Skulpturerna är skurna i ljust lövträ och samtliga har en avsågad tapp på hjässan som tjänat som handtag när skulpturerna grunderats och fått sin ytbehandling. Skulpturerna är skurna i ett stycke, endast kronornas tinnar och vissa underarmar är separata delar som varit limmade respektive limmade och anstyckade.

Skulptur Urholkning, höjd Urholkning, bredd Urholkning, djup Verktygsspår

Piéta-grupp 59,5 cm 45,5 cm 9,5 cm Svagt böjt eggverktyg, bredd ca 2 cm, höjd ca 9 cm.

Maria Magdalena 71 cm 13 cm 5 cm Huvudet ej urholkat. Grov urholkning med svagt böjt eggverktyg.

Johannes Döparen 74 cm 17 cm 4,5 cm Huvudet ej urholkat. Svagt böjt eggverktyg, bredd ca 2 cm, höjd ca 14 cm.

S:t Gertrud 84 cm 16 cm 5,4 cm Jämn urholkning med eggverktyg.

Biskop 69 cm 14,5 cm 3 cm Huvudet ej urholkat, endast ristningar. Grov urholkning med eggverktyg, bredd ca 1,6-2,0 cm, höjd 14 cm.

S:a Katarina 83,5 cm 17 cm 5 cm Grov urholkning med svagt böjt eggverktyg, bredd ca 2,5 cm, höjd ca 9,5 cm.

S:t Erik Ej urholkad.


Skulpturerna är grunderade med animaliskt lim och krita. Skulpturernas ytbehandling domineras av förgyllning med polerat bladguld och bladsilver. Karnationen är ljus, målad i blyvitt i linolja brutet med rött och gult samt kinder, hårfäste och halslinning tonade i mörkare rött. Hårfärgen är uppbyggd av brunt som är laserat över en matt oljeförgyllning med bladguld på en undermålning av blymönja. Hålkärl och insidan på förgyllda klädedräkter är målade i azurit i limfärg på en svart undermålning. Marksocklar och övriga gröna partier är målade med kopparresinat. Röda partier är målade med cinnober eller krapp. Vita partier är endast grunderade.

Johannes Döparen uppvisar partiella spår av tidigare måleri under nuvarande krederingsskikt.

Källa: Konserveringsrapport 2007-01-16, Dnr 2001-437.


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 2 + 7 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


TÄTORTSBEBYGGELSE LANDSBYGDSBEBYGGELSE

LADA

JÄRNVÄGSSTATIONSHUS JÄRNVÄGSSTATIONSHUS

Kolt

Skolplansch

Spets