FöremålInventarienummer: D65   Sakord: SKULPTUR , PIETÀ

Material: FURU
Teknik: SNICKRATSNIDATMÅLAT
Stil: GOTIK
Funktion: DYRKAN OCH ÅMINNELSE
Tid: 1500-1550

Deposition från: GUDMUNDRÅ K:A 

"Pietà. Träskulptur. Maria med åt sidan böjt huvud sitter med törnkrönt och blodbestänkt Kristus liggande i knäet. Till v. Magdalena med smörjelsekar, dessutom kvinnligt helgon och tre änglar . Till h. Johannes Evangelisten dessutom kvinnligt helgon. Dräkter och mantlar i guld, innerveck blått. Kristi haka, vänster fot och högra underben, Marias halva ansikte, samtliga större figurers näsor och ansiktena å tvenne änglar borta. Färgen till stor del borta. H. 98 cm., br. 130 cm. 1500-talets början. Från Gudmundrå k:a Ångermanland." (ur lappkatalogen)

"Kristus begråtes, s.k. Pità. 1520- eller 1530-talet. Af samma hand som n:r 121 och 123. Maria, omgifven af tre heliga kvinnor (bl.a. Magdalena med smörjelseburken i hand) samt Johannes evangelisten, sitter med den döde Kristus på sitt knä. Scenen är omgifven på båda sidor af flygande änglar. L. 130 cm. H. 99 cm. Gudmundrå, Ångermanland." (ur utställningskatalogen 1912)

Litteratur:
Cornell Henrik, Utställning af äldre kyrklig konst, Hernösand 1912.


TEKNISK BESKRIVNING
Baserad på okulär beskrivning. Pigmenten är identifierade genom jämförelse med uppstrykningar av kända pigment. Bindemedel är identifierade med löslighetstest. Träslagen är identifierade genom jämförelse med en provsamling kända träslag. LK 2000.

Beskrivning:
Träskulptur utformad som halvskulptur, har troligen utgjort en central del i corpus till ett altarskåp. Altarskåpet saknas men skulpturen sammanhör troligen med D 64, Predella från samma kyrka. Maria med åt sidan böjt huvud sitter med törnekrönt och blodbestänkt Kristus i knät. Till vänster står ett kvinnligt helgon och Magdalena med smörjelsekar samt tre mindre änglar över varandra. Till höger står ett kvinnligt helgon och Johannes Evangelisten samt tre mindre änglar över varandra. Klädedräkter, mantlar och Marias dok är förgyllda med blå insida. De kvinnliga helgonen har vita turbaner. Marksockeln är grön.

Dimensioner:
Höjd: 102 cm
Bredd: 131 cm
Djup: 18 cm

Teknisk beskrivning:
Pietàn är skuren i ljust lövträ och sammanfogad av fyra stående delar, mellan 30 och 33 cm breda. I ett flertal sprickor mellan delarna är kilar av lind eller furu infogade. Två dolda tvärslåar inne i skulpturen håller ihop delarna och dessa är fixerade från baksidan med fyrkantiga dymlingar och på skulpturens undersida finns fyra järnkrampor, 5 till 8 cm breda, som fixerar delarna i varann. Skulpturgruppens baksida har en grund urholkning (7 cm) med verktygsspår från yxa (bredd: 11 cm). Under Magdalenas smörjelsekar finns två infällda delar av lind (bredd: 5 cm och höjd: 7 cm respektive bredd: 15 cm och höjd: 6,5 cm).

Hela skulpturens framsida är grunderad med animaliskt lim och krita. Karnationen på figurer och änglar är målad med vit oljefärg bruten med gult och rött och tonad röd mot hårfäste och halslinning. Läppar, kinder och näsans underkant är röda. Kristusfigurens blodflöde är målat i cinnober och krapp. Änglarnas och helgonens hårfärg är brun på en undermålning av blymönja. Marias dok, figurernas och änglarnas tunikor och mantlar är förgyllda med polerat bladguld på orange bolus, på undanskymda ställen är guldet ersatt med silver. Några tunikor och partier på änglarnas vingar och ett parti bakom vingarna är troligen polerat bladsilver som är laserat. Mantlarnas insida är målad med azurit i limfärg på svart undermålning och några detaljer i klädedräkterna är målade med malakit. De kvinnliga helgonen har turbaner och haklin målade i vit limfärg. Marksockeln och delar av änglarnas vingar är målade med kopparresinat.

Källa:
Konserveringsrapport 2000-09-14, diarienummer 566-99.


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 5 + 2 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


UNGDOM POJKE

FRILUFTSMUSEUM BONDGÅRD KORNHÄSSJA

JORDBRUKSBEBYGGELSE LANDSBYGDSBEBYGGELSE

Duk

Slips

Teckning