Föremål

        

Inventarienummer: D7   Sakord: ALTARSKÅP

Material: FURUJÄRN
Teknik: SNICKRATSNIDATMÅLAT
Stil: GOTIK
Funktion: DYRKAN OCH ÅMINNELSE
Tid: 1450-1525

Deposition från: EDSELE K:A 

"Altarskåp. Corpus med tre skulpturer; i mitten madonna, krönt, dräkt i silver, förgylld mantel med blå innersida, med högerhanden bär hon barnet, naket, äpple i händerna; till vänster krönt kvinnligt helgon med uppslagen bok i vänsterhanden, dräkt i silver, förgylld mantel med blå innersida; till höger S. Laurentius i fotsid alba med fyrsidigt ornament nedtill i guld och rött, däröver förgylld dräkt med sprund i sidorna, blå innersida. Genombrutet baldakinverk i fiskblåsmönster. Predella med rankornament i rött mot vitt. Å dorsalen stormönstrig schablonmålning i vitt mot rött. Kronornas tinnar och S. Laurentius vänstra underarm borta. Färgen delvis skadad. Märken efter hakor för tvänne flygeldörrar. H. 110, br. 93 cm. 1500-talets början. Från Edsele k:a, Ångermanland. 1912." (ur lappkatalogen)

"Altarskåp. 1500-talets början. Innehåller tre bilder, i midten Maria med barnet, på sidorna kvinnligt helgon med krona och bok samt manligt helgon klädt som diakon. H. 110 cm. Edsele, Ångermanland." (ur utställningskatalogen 1912)

De tre skulpturerna blev stulna i september 2000 när altarskåpet stod i Murbergskyrkan.

TEKNISK BESKRIVNING
Baserad på okulär beskrivning. Pigment och bindemedel är identifierade med löslighetstest, okulär besiktning och jämförelser med provuppstrykningar av kända pigment. Endast den gröna färgen på skulpturens socklar är analyserade med SEM/EDS. Den transparanta ytbehandlingen på ryggstyckets insida har inte entydigt kunnat identifierats. Vid löslighetstest i konserveringsateljén löstes ämnet i alkohol men motsvarande test vid At-avd RAÄ gav annat resultat. Papperet från masverket har analyserats vid MoDo FoU. Träslagen är identifierade genom jämförelse med en provsamling kända träslag. LK 1997.

Beskrivning:
Altarskåpet består av ett rektangulärt corpus med tre snidade halvskulpturer. Flygeldörrar saknas. Corpus är uppbyggt av ett ramverk som bildar en nisch med ett masverk upptill och med en sockel nertill. Ramverkets framkant är bemålad med grönt och rött. Ramverkets insida har röd bemålning. Masverket har en bemålad inramning och förgyllt genombrutet gallerverk med fiskblåsmönster. Sockeln är dekorerad med ett rött rankornament på ljus botten. Ryggstycket består av breda brädor. Dessa är dekorerade invändigt med ett schablonmålat rött mönster på ljus bakgrund och tre förgyllda glorior.

Skulpturen i mitten är Maria med Jesusbarnet omgiven av ett krönt kvinnligt helgon med en bok i vänsterhanden och ett manligt helgon klätt som diakon. Skulpturerna är bemålade och klädedräkterna domineras av guld och silver. Skulpturernas socklar har grön bemålning.

Datering:
1500-talets första fjärdedel

Dimensioner:
Bredd: 93 cm
Höjd: 110 cm
Djup: 20 cm

Teknisk beskrivning:
Corpus ramverk består av 35-40 mm tjocka furubrädor, 185 mm breda och fasade i framkant. Ramverkets hörn är sammanfogade med öppen sinkning och varje hörn är säkrat med två trädymlingar. Ramverkets framkant har fyra urtag för gångjärn som nu saknas. Ramverket är grunderat och bemålat på framkanten, insidan är målad i rött (cinnober på blymönja) direkt på trät och utsidan har en svag intoning i rött. Ramverket har i de två nedersta hörnen en lapp av linneduk under grunderingen. Ramverket har på ovansidan tre avbrutna trädymlingar, troligen för fastsättning av en krönlist som saknas.

Ryggstycket är tillverkat av tre furubrädor, 12 till 16 mm tjocka och 37, 25 och 31 cm breda. Ryggstycket är utanpåliggande och brädorna är fastsatta i ramverket med trädymlingar och järnspik. Ryggstyckets insida är grunderad och schablonmålad i rött (cinnober) mot en ljus bakgrund. Denna bakgrund har bestrukits med en harts eller ett lim för att efterlikna en förgyllning. Tre glorior är uppdragna med passare i grunderingen och dekorerade med swischgold och ett tjockt lager schellack samt i kanten en grön bemålning (kopparresinat). Baksidan är på 1900-talet partiellt målad med blank oljefärg. Ryggstycket har tre runda hål, troligen spår av upphängningsanordning.

Corpus sockel består av två furubrädor, en på högkant, grunderad och bemålad och en liggande med röd framkant. Sockeln är fixerad i ramverk och ryggstycke med trädymlingar. Masverket är tillverkat i lövträ, grunderat, bemålat (cinnober samt azurit på svart undermålning) och förgyllt. Nedre delen av masverket saknas. Ett rödmålat papper är limmat på masverkets baksida, endast fragment finns kvar.

Maria med Jesusbarnet är tillverkat i lövträ och skulpterat i ett stycke men har en extra sockel nertill vid basen. Hela skulpturen är grunderad, bemålad, förgylld med bladguld på röd-orange bolus eller försilvrad. Den bruna hårfärgen har en undermålning i blymönja och den blå färgen i klädedräktens veck är azurit i limfärg på svart undermålning. Marias krona saknar tinnar och har en mindre linneduk över en skarv. Skulpturen är fastsatt i corpus ryggstycke med en trädymling och i skåpets sockel med en järnspik.

Det kvinnliga helgonet och det manliga helgonet har samma tekniska utförande som Mariaskulpturen. Det kvinnliga helgonet saknar förutom tinnarna på kronan även fingrarna på högerhanden och möjligt attribut. Skulpturen har ingen extra sockel. Det manliga helgonet saknar attribut i högerhanden och saknar även en del av vänsterarmen. Under manteln finns ett parti i bolus eller cinnober som målats över med vit limfärg.

Källa:
Konserveringsrapport 1997-06-13, diarienummer 66-97.


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 7 + 5 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


ARKEOLOGI GRAVFÄLT GRAVHÖG ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING GRAVANLÄGGNING

KYRKA KYRKOTEXTIL SKRUD

UTSTÄLLNING

Ask

Issax

Vävprov