Föremål

            

Inventarienummer: M11904 1-644   Sakord: Verkstadsfynd , Spetsar, skrapor, avslag

Material: Kvartsit

Fyndort: Tärna Solberg 
Förmedlare av gåva/köp: Lektor O B Santesson Uppsala 

Verkstadsfynd. Verkstadsplats upptäckt av O.B. Santesson den 10 aug. 1934. Hittades, då jag för andra gången undersökte sjön Storleisens östra strand. Ingenting hittades på hela sträckan från udden mellan Tärnaån och Umeälv längs hela Storsand, ej heller vid den norra härliga sandviken Lillsand.

Men på klippudden Lagnskeknäset, som skjuter ut mellan de två sandvikarna, hade jag sedan vid besöket 13 juli 1934 hittat två små kvartsitskärvor på nätens upphängningsplats, där torven nötts bort genom trampning (laugnorna=näten; skeka=upphänga till torkning; lagna=fiska med nät). Här framplockade vi nu, min fru och jag, ett helt verkstadsfynd från stenåldern. På själva klippstranden syntes ingenting anmärkningsvärt, men på 5 m. från strandbranten och 3 m. över högvattenslinjen och 4 m. över dagens vattenstånd, alldeles på nätens upphängningsplats och endast där hittades 635 avslag av kvartsit, alla av samma vita sort som är den vanliga på alla boplatser och verkstadsplatser i Tärna. Det mesta låg omkring en medelstor flyttbar sten, som kan ha tjänat som stöd vid arbetet. Fyndytan utgjorde blott några få kvadratmeter.

Vi tillvaratogo:

10-644 635 avslagsskärvor.

1-4) 4 kvartsitspetsar (i grov teknik, alltså förarbeten; en fullständig, avslagen, men av oss hopsatt, L. 75 mm, br. 26 mm, tj. 15 mm; ett basbrottstycke, L. 45 mm, br. 27 mm; ett uddbrottstycke, L. 52 mm, br. 32 mm; ett annat uddbrottstycke, L. 37 mm, br. 30 mm. Ingen hade ännu undergått någon finretuschering.

6-9) 3 skrapor av samma vita kvartsit

5) 1 redskap, som kunnat användas att flå med; dess längd 65 mm, bredd 28 mm och tjocklek 19 mm; ryggen är bred och flat, passande att lägga pekfingret på.

Ett jordprov på fyndplatsen visade blott 0 fosfatgrader, absolut minimum. Detta och att eldskadad sten saknades och att allt avslag var av absolut samma stensort, visar, att det ej är fråga om en boplats utan en tillfällig verkstadsplats. I närheten, innanför Lillsand finnas talrika fångstgropar. 456 m. ö.h.

Föremålen inköpta 1943 från lektor O.B. Santesson.

Lappland Tärna socken. Solberg, Lagnskeknäset vid Storlieisen.

(Ur lappkatalogen).


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 5 + 5 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


BOSTADSHUS

BOSTADSHUSUnderkjol

Hatt

Band