Föremål

        

Inventarienummer: M9719   Sakord: Skåp

Material: BarrträJärnZink
Teknik: Målat
Tid: 1790-tal

Monogram - Initialer - Påskrift: ÅR 1719 K E D 
Brukare - Brukningsort: Timrå HÄSSJÖ 

Ståndskåp av barrträ.
Överskåpet har två dörrar. Det kanter underskåpet två draglådor. Skåpet har hög, bruten, rikt profilerad gesims. Poå dörrspeglarna i grön färg. "RED År 1719". Skåpets färg för övrigt ljusblå med dörrspeglar och lådor inramade av röda lister. Gesimsen har mörkblå marmorering. Likaså basen mellan över- och underskåp. På dörrspeglarna och lådornas framsidor figurmålning. På ena dörrspegeln en bedjande man i röd mantel, och på den andra en harpaspelande kvinna.

H. 201 cm.
Br. 127 cm.
Dj. 45 cm

(Ur lappkatalogen).


Skåpet vilar på fyra ben, profilerade på framsidan och på kortsidorna. Skåpets nedre kant är dekorativt utformad i konvex - konkav form. Gesimsen är hög, bruten och rikt profilerad med framåtlutande ramverk.
Gesimsen är marmorerad i blå och ljusblå färg. Marmoreringen förkommer även på en profilerad ram som delar upp skåpet i den nedre delen med två utdragslådor och övre delen med ett par dörrar. På dörrspeglarna längst upp finns en datering " K E D År 1719 ".
Dörrarna kan man låsa med nyckel i nyckelskylt. Dörrarna är bemålad med ljusblå färg och försedd med en målning föreställande en tillbedjande man på knä omgiven av höga träd och buskar. I bakgrunden syns ett sort hus. På högra spegeldörren finns en man spelande harpa. Han verkar sitta på något upphöjt mitt i naturen och tittar på tillbedjande mannen till väster. Han är också omgiven av träd och buskar. Båda herrarna är klädda i långa dräkter, tunikor. Ovanför landskapet hänger rönnbärskvistar.
Utdragslådorna är också målade med underliga målningar.
Den översta lådan till höger föreställer en träborg vid sidan av en nyklassisk portal med bl. a korintiska kolonner. Bredvid sitter en kvinna i 1700 - tals kläder och pekar på portalen. Vid sin sida har hon en brinnande åter med skog i bakgrunden. På högra sidan finns det en målning som föreställer en man i 1700 - tals kläder. Han håller ett paraply i ena handen och något annat i andra handen. Han tittar på en döende häst till höger. På sin andra sidan har han en fågel och en hund. Ett skogslandskap finns i bakgrunden.
Nedre lådan är bemålad med skogslandskap till vänster och en palm. Ett bord med vit duk och en öppen bok där det står bl. a " Lefva herr... " finns på ena sidan av en man i 1700 - tals kläder. På hans andra sida brinner ett ljus i en ljusstake och en hund tittar på sittande på ett bord. Till höger finns en målad fågel i naturen.
Lådorna är försedda med runda handtag med profilerade beslag fastspikade i lådorna. Två av beslagen saknas vilket gör att man kan se målningen. Det verkar som om man satte dessa handtag och beslag senare. Målningen bakom dessa beslag är betydligt ljusare och mera färgrika.
Enligt M. Norderman Nordiska museet är dateringen på skåpet felaktig. Det är mera troligt att det var utfört 1791 i stället. Man började måla skåp med landskapsmåleri i senare delen av 1700 - talet. Dessutom tror man att skåpet är utfört av Anders Berglin 1737-1805 i Hackås. Han var en duktig snickare men ganska dålig målare när det gäller framställning av människogestalter m.m.
Skåpet visar mycket påtagligt att dess målare hade svårigheter med proportioner i bilden, människofigurer verkar förvrängda.
Skåpet är ett exempel på ett jämtländskt skåp med två dörrar, lådor under, en profilerad gesims antingen bruten eller mjukt rokokosvängd. Skåpet skulle också vara hög och stå på höga profilerade ben.
(Ur dokumentation av KF 11/2-93).


Skriv kommentar

Förnamn   Efternamn  
Gatuadress Ort
E-post Säkerhetsfråga (lös räknetalet) 7 + 5 =  
 
Skriv ut   Dela: Facebook Twitter
Upptäck mer


BOSTADSHUS LADUGÅRD BONDGÅRD JORDBRUKSBEBYGGELSE

CAMPING

BÅT HAMN

Fångstsax

Klockkedja

Skolplansch