Folkminnen

Uppteckning nummer LMV-M2470Titel: " Kovale " och " hästvale".

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Föddrådstagare Jonas Andersson  År: 1917

Socken/stad: Anundsjö  By/kvarter: Norrflärke

Sedan uråldriga tider dyckes det i norra Ångermanland hava varit den ordningen att byamännen gemensamt skall ha vidkänts den skoda, som av olycka drabbat någon i byn, så att han mistast häst eller ko. Det är en ömsesidin olycksfallsförsäkring av boskapen, som här i Anundsjö kallas " kovale" och " hästvale". Längre fram i tiden sammanslät sig alla byrna i socknen till en gemensam hästförsäkringsförening. Denna är ännu i verksamhet, men många byar har gått ur föreningen och återgått till "hästvale" för byn ensam. Så är fallet med bl.a byn Norrflärke. " Kovale" har alltid haft bestånd. Försäkringsbestämmelserna har tid efter annan ändrats, vilket framgår av hithörande handlingar, som jag funnit i Norrflärkes bykista, och vilka här i avskrift följer.

1. " Enligt Norrflärke byaman så wäll torbar som bönder är följande äfver ens kommit träffade menligen att om ett kreaturhäst, kor gviga oxse skulle igenom hvad olycka som hälst gå på för lorad så skall ersättning utläggar på varje lefvande kreatur till den som skadan liditt.

Således denna äfver kommen stadga följer åratt omkring med samma pris, men om en har ett hästkreatur som är 15 år gammal den håller intett verde uti och om en har ett kokreatur hemma från fäboden och björnen skulle träffa hänne så hålles in till verde uti den olyckan. Den som skodan lidritt hur fri vilja att behålla sitt kreatur utan någon ersättning om han vill, men vill han inte så skall det meddelas. Sådan öfverens kommelse för klurar vi asnöjda som skedde i Norrflä'rke och Anundsjö den 1 maj år 1865".


Ur Länsmuseet Västernorrlands arkiv. Bok/Häfte:VIII_1917. Uppteckningsnr: 2470


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


HÄLLRISTNINGAR ARKEOLOGI

BYGGNAD

ÄLV STEN

Skolplansch

Ask

Vävprov