Folkminnen

Uppteckning nummer NM-T993Titel: Ytterligare om trollkunnigft folk.

Upptecknare: J Nordlander.
Meddelare:   

Socken/stad: Ljustorp 

Utom den nämnda Lapp-Magge, som bodde i byn Tuna i Ljustorp och var "forfärlig till att trolla", hade man i socknen även Lapp-Elsa, som inte heller var så bortkommen. Hon var sockenlappens käring. En vinterdag kom hon till bonden Erik Ersons i Hamre hustru och bad om litet mjölk för sitt lindebarn. Hon fick ett hallstop (halfstop), men drack upp det själf på fläcken. Bondens hustru blef då ond och började bannas och svärja för det att Elsa for och ljög på det viset. Denna menade, att hennes dibarn i alla fall skulle få mjölken. "Men räknade gumman så noga med mjölken, så nog skulle hon få den, som mjölkade åt henne." Första vårdag, som de hade kräken ute, ref björnen en af gummans kor, och det var icke den sämsta. Andra dagen gick det samma sätt; och detta ansågs vara att verk af Elsa.

Nordiska museet. Saknar nummer därför har Länsmuseet Västernorrland. Hvarjehanda anteckningar. Norrländska samlingar V. Sid. 161.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: 993


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SÅGVERK FRILUFTSMUSEUM

JORDBRUKSBEBYGGELSE BÅT FISKEBÅT

KYRKAKrus

Skolplansch