Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU51342_23Titel: Den födande kvinnan ……….

Upptecknare: Arvid Edblad
Meddelare:    År: 1960

Socken/stad: Alnö  By/kvarter: Rökland

Den födande kvinnan skulle ligga i lintyget och vara lätt klädd den första verken kallades för beredelse lilla kryssverken det kunde vara 15-20 minuter emelland varje verk innan föddande av barnet kom kryssverkan och då var inte barnet långt borta nej verkarna kunde nog int av några dekokter eller något annat utan tiden måste ha sin gång hon var ju uppe och gick fram och tillbaka hon utförde nog vissa rörelser för att underlätta ibland men ibland han hon inte helldre men några lungnade medel fick hon nog inte barnmorskan kunde underlätta förlossningen med att klämma och mashera magen för att klämma ner fostret kom barnmorskan underfund med att barnet låg fel var det att kalla på läkaren men närvarande försökte alldrig sig på att reda upp det dem måste vänta tills läkaren hade anländt.

Nordiska museet. Frågelista. NM. 171. Havandeskap och barnsäng.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU51342


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SOCKENMAGASIN VINDFLÖJEL

KYRKA

ARKEOLOGI HOLKYXA ARKEOLOGISKA FYND YXA

Vävprov

Florett

Dörrlås