Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU51342_40Titel: Dem ansåg nog inga vissa tider …………

Upptecknare: Arvid Edblad
Meddelare:    År: 1960

Socken/stad: Alnö  By/kvarter: Rökland

Dem ansåg nog inga vissa tider för samlagern utan då kvinnan blev befruktat då antekna dem tiden från den tiden dem hade samlag i almenackan dem skref opp daton och så räknade dem från daton och nio månader framöver tills dem skulle föda barnet och platsen där samlaget hade ägt rum hade ingen betydelse.

Nordiska museet. Frågelista. NM. 171,. Havandeskap och barnsäng.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU51342


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SJÖBOD

TÄTORTSBEBYGGELSE

DOMKYRKA

Vävprov

Stop

Ask