Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU51342_43Titel: Barnlösa äktenskap ……….

Upptecknare: Arvid Edblad
Meddelare:    År: 1960

Socken/stad: Alnö  By/kvarter: Rökland

Barnlösa äktenskap betraktas som dem hade jort någon stor synd eftersom dem inte kunde få några barn men dem tog det med jämnmod men det var nog inte bra med barnlösa äktenskap för det mesta ville de ha barn helst kvinnan ville ha nogot att pyssla med somliga ansåg nog kvinnan för att hon inte var fruktsam men det var nog en skamkänsla att hon inte kunde föda barn hit i världen det var nog ett straff påstod dem men på 1800-talet inte hade dem de metoderna att dem kunde slå en kvinna för att hon inte kunde föda barn med käppar som dem hade dödat orm med dem tog det med gott jämnmod och dekokter det tog dem inte in heller sådana konster hade dem nog på 1600- och på 1700-talet inte tror jag dem hade sådant för sig på 1800-talet dem påstog att var nog straff från gud att dem inte kunde får några barn.

Nordiska museet. Frågelista. NM. 171. Havandeskap och barnsäng.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU51342


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer
LOTT

SKOLA BARN ENTRÉ

Sparbössa

Krus

Dragrep