Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HEU43862_16Titel: Den första otteringningen ………..

Upptecknare: Arvid Edblad
Meddelare: Erik Norberg  År: 1950

Socken/stad: Alnö  By/kvarter: Båräng

Den första otteringningen skedde kl. 4. Den utgjorde väckningen för alla dem som bodde nära kyrkan att klockklangen nådde dem denna väckningen hade betydelse i ett och annat fall hans fader hade berättat att Julen var ju bland annat i hög grad en de dödas fest. I äldre dagar breddes halm på golvet i bondgårdarna och där låg husfolket. De uppbäddade sofforna och sängarna voro för de dödas räkning. De kommo på julnatten för att sova i sin gamla hem berättade han.

På morgonen foro dessa döda till kyrkan och firade sin egen julotta.


Nordiska museet. Frågelista. NM. 15. Från Lucia till 20-dag Knut.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU43862


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KORNHÄSSJA LADA

FASAD BYGGNAD

INDUSTRIBYGGNAD

Akvarell

Glasögon

Tavla