Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU49130_14Titel: "Spel-Gulle" hade ord om sig …………

Upptecknare: Nils Olsson
Meddelare:    År: 1956

Socken/stad: Borgsjö 

"Spel-Gulle" hade ord om sig att stå i förbund med dolda marker, (Håle, Näcken och Vitra,) och själv underströk han detta.

En höst var det kalas hos Mjölnaren i Sillre och Spel-gulle stod för musiken. En person vid namn Savander från Julåsen var närvarande. Savander ägde god sångröst och var allmänt omtalad som god sångare. Savander talade med Spel-Gulle om möjligheten att få lära sig fiol, Spel-gulle säger då: Om du väntar ett tag, så det blir litet mörkare, så skall jag följa dig ned till kvarndammen och träffa Näcken, så skall det snart vara ordnat. (Det) När det senare på aftonen blev lämpligt, kom Gulle fram till Savander och sade åt honom att följa med ned till kvarnen. Spel-Gulle hade ögonen med sig, och bäst det var, han se en katt som troligen var ute och jagade efter skogsmöss, katten kröp därvid in i en rishög som låg vid sidan av vägen, då, säger Spel-Gulle: Pass på nu. Så skall du få se ?
i en fason, därmed kastade han sig raklång över rishögen, katten blev rädd och började spotta och fräsa samt satte svansen i vädret och sprang däri från, men det var ej bara katten som blev rädd. Savander blev även rädd, han tog till harvärjan och sprang det värsta han förmådde på rekordtid den cirka 14 kilometer långa sträcken hem till Julåsen och var mera död än levande när han kom hem. Alldrig mera försökte han sig att lära sig spela fiol, han höll sig till sången, den var tydligen minnsam farlig.


Nordiska museet. Frågelista. Nr. 113. Spelmän.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU49130


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


SÅGVERK ÄLV FARTYG

SKÖRDEARBETE MAN

STADSVY

Skolplansch

Gjutform

Fälltäcke