Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU49130_21Titel: I Borgsjö socken fanns det monga skickliga…

Upptecknare: Nils Olsson
Meddelare: Jonas Larsson  År: 1956

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Lillmörtsjön

I Borgsjö socken fanns det monga skickliga spelmän, de flästa okänd numera, men en del av dem skall här dragas fram ur glömskan.

Den älste kände spelmannen var, en.; Johan Ångström, Per Jonssa, Gubben Per Jaensa Gubben var född omkr. 1775. Ångström mins honom från 1854, då den över 80 årige Per Jaennds Hubben gick på socknen. (Den tidens socialvård). Varje hemman skulle efter sitt mantal hysa honom en eller flera dagar, i Ångströms hem skulle han vara i tre dagar. Dessa tre dagar beskrev Å:m: som en stor högtid. Per Jaennsa Gubben var särskilt glad i barnen, han samlade dem omkring sig och spelade för dem från morgon till kväll, matmor i gården var också glad, hon kunde sätta barnpigan till annat arbete då, barnen skötte Per Jaennsa om. En enda låt efter Gubben, mindes Ångström (Se notbilaga nr. 4.) men Ångströms äldre bröder, Mattias, Olle, Per och Anders, de hade kunnat ett flertal av dessa låtar. Omkring 1910 hade en tecknare varit hos Mattias Ångström och tecknat upp ett flertal av Per Jaennsa Gubbens låter, men vem upptecknaren var och vart låtarna tagit vägen det visste inte Johan Ångström, han hade 1890 flyttat från Ånge till Ostand i Sättna, där han var bonde och Gästgivare.


Nordiska museet. Frågelista. NR. 113. Spelmän.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU49130


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


VINTERBILD ISBLOMMA

Skola

TÄTORTSBEBYGGELSE ÄLV

Skolplansch

Snusdosa

Tavla