Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA01606Titel: Då jag var barn, hörde jag……………

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: Per Larsson  År: 1910

Socken/stad: Stöde 

Då jag var barn, hörde jag berättas om en trakt, som hette Storjolan. Namnet skulle komma därav, att där var stora, vida jordhäckor som icke hade någon ägare. Där sades vara bördigt och bra på alla vis. Det var t.o.m. tal om, att några skulle flytta dit, men detta blev aldrig utav.

Nordiska museet. Hammarstedska arkivet. Sägner I.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1606


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


ÅKERMARK BONDGÅRD

ARKEOLOGI BEFÄSTNING FORNBORG

SJÖ ÅKERMARK

Kappa

Hyvel

Lykta