Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MEU49130_22Titel: En annan av de äldre spelmännen…

Upptecknare: Nils Olsson
Meddelare: Jonas Larsson  År: 1956

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Lillmörtsjön

En annan av de äldre spelmännen i Borgsjö var Jo Mångsa Broström. Denne var född i Lillberg, Erikslund 1786. Jo Mångsa Broström gifte sig till ett hemman väst i byn i Ånge, blev änkling 1857 på hösten, säljer sitt hemman åt Ångström fader på vintern 1858 och fram på sommaren samma år sålde han även undantaget och reste 72 årig till Amerika, därifrån han ej återvände. Johan Ångström hade en del intressanta saker att berätta om spelmannen Jo Mångsa.

När Byggmästare Sällberg i Ovansjö, Ånge, gifte sig på våren 1858, spelade Jo Mångan Broström på bröllopet. När dansen pågått en stund, spelade Jo Mångan sin paradpolska, som han ej brukade spela förrän det fanns några duktiga polskan dansare uppe på golvet, när han spelat polskan till slut, stiger Brudgummen, (själv framstående spelman) fram på golvet och säger: Om jag finge leva i 100 år och öva mig varje dag på fiolen, så tror jag inte att jag kunde lära mig att spela lika vackert på fiolen som Jo Mångsa gör. (Det var ett bra betyg från en spelman till en annan). Det var om detta bröllop som Gullick Falk berättat för Sv: folkmusikkommissionen och påstått att Lapp-Nils skulle ha spelat där, samt att Spel-Gulle i Sillre och Spel-Jöns i Stöde skulle ha kommit till bröllopsgården samt sänt in ett par personer för att titta på spelmannen för att utröna möjligheten till något spratt för densamme. De utsända skulle hava kommit tillbaka med beskedet att: Det är ej lönt att försöka trolla på honom, för han sitter med svartkonstboken framför sig, det var en märkvärdig bok, det fanns ej några ord i den bara svarta punkter och streck, och med det fick Spel-Gulle och Spel-Jöns låta sig nöja, det blev inget trolleri den gången. (Notbilagor Nr 25).

Brölloppet gick av stapeln 17 år före Falks födelse, Johan Ångström var 12 år gammal och närvarande vid detsamma, det räckte i tre dygn, man får taga för givet, att Ångström som själv börjat spela lite smått, skulle ha uppmärksammat en sådan storhet som Lapp-Nils, om han funnits där. Det var bara i Falks egen frodiga fantasi som Lapp-Nils var med på detta bröllop.


Nordiska museet. Frågelista. NR. 113. Spelmän.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: EU49130


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FRIKYRKA

FASADUTFORMNING BYGGNAD

FRIKYRKA FRIKYRKOINTERIÖR

Skolplansch

Ur

Tavla