Folkminnen

Uppteckning nummer NM-MKU423_11Titel: Förkläde använde flickorna alltid,…

Upptecknare: Helmer Granbom
Meddelare:    År: 1966

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Ånge

Förkläde använde flickorna alltid, troligen därför, att ett nersölat förkläde var lättare att tvätta än en hel klänning. Pojkarnas förkläden hade i regel formen av ett förskinn, även om det var förfärdigat av något gammalt rockfoder eller dyligt. När pojken började skolan, blev kvitt sitt förskinn, medan flickorna fortsatte med sitt, vilket i de flesta fall var av blommigt bomullstyg. Perkal etc.

Lösa plagg, såna som efterfrågas i frågelistan känner vi inte till på min ort, så vida icke därmed menas en dräggellapp under hakan på småbarn såna fanns både av vitttyg eller lärft eller också av vaxduk. Det är mycket länge sedan man här på orten använde spädbarnsmössan. Jag kan inte påminna mig om huruvida mina småsyskon hade spädbarnsmössa eller ej, troligen inte.

Vid ett par månaders ålder fick småbarnen strumpor, flickorna skära och pojkarna blåklintblåa. Skor i egentlig mening fick de nog vänta med tills de skulle börja lära sig gå. Såna små skor fanns inte att köpa., utan det föll på byskomakarens lott att göra sådana och de kallades för "barn pungar".


Nordiska museet. Frågelista. NM. 174. Barn i förskoleåldern.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: KU423


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


FLOTTNING FLOTTNINGSREDSKAP INDUSTRIMASKIN

STADSMOTIV SEGELBÅT SMÅBÅTSHAMN

HEMBYGDSGÅRD HEMBYGDSGÅRD MANGÅRDSBYGGNAD UTHUS BONDGÅRD

Skolbok

Gjutform

Teckning