Folkminnen

Uppteckning nummer NM-HKU1054_1Titel: Till Nordiska Museet.

Upptecknare: Gullik Gulliksson
Meddelare:    År: 1967

Socken/stad: Borgsjö  By/kvarter: Sillre

Till Nordiska Museet.
Edert upprop i Jordbrukarnas Föreningsblad för snart ett år sedan, råkade jag efter att ha urklippt detsamma förlägga, därför kommer mitt svar först nu.

Här i min hemtrakt Borgsjö socken i västra Medelpad finns en trefaldighetskälla. Namnet offerkälla obekant, Källan som rinnor mot norr, är belägen i skogsmark i Västand by c:a 2 km n från gamla vägen Sundsvall-Östersund. Ett stenkast från källan finns vid fäbovägen till Åsen m.fl. fäbodar en flat stenhäll, som tydligen blivit uppkallat av andra stennar, för att bli lämpligare som bord och viloplats. Min farfar Paul Persson f. 18? o.h.h. Magdalena Gulliksdotter berättade att de under sin ungdomstid samlades de unga här i byarna vid kållan Trefaldighetskvällen, då var och en hade med sig förning, som dukades upp på stenhällen. Och så förflöt kvällen under lek och glam. Att de offrades mynt, som kastades i källan kan jag ej komma ihåg att de omnämnde. Källan torde knappast ha blivit undersökt om den innehåller skatter. Men den är känd för sitt friska vatten.

Så har jag med detta lilla bidrag velat hjälpa till i Eder undersökning om offerkällor i Svenska bygden.
Med hälsning
Gullik Gulliksson
N. Sillre.


Nordiska museet. Frågelista. Källor.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: KU1054


Denna uppteckning tillhör kategorierna:
Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


KVINNA BÅT

KAPELL KLOCKSTAPEL

BARRSKOG BERG

Servett

Solvbräde

Teckning