Folkminnen

Uppteckning nummer NM-SHA01643Titel: Baggnäset är en udde, ………..

Upptecknare: Levi Johansson
Meddelare: O. Åström  År: 1910

Socken/stad: Stöde 

Baggnäset är en udde, som sticker ut i Stödesjön mitt för kyrkan. Namnet skall komma därav att en hop norskar eller "baggar" där blivit nedgjorda. Detta tillgick enligt sägnen sålunda:

Stödeborna fick höra, att en trupp norska krigare var i antågande uppifrån Jämtland, som på den tiden hörde till Norge. De fällde så igen rätta vägen, som än idag går på norra sidan viken, och röjde upp en ny utöver näset. Då man kom uppifrån såg det ut som gick denna väg direkt till kyrkan. Då grävde sig folket gropar ute på näset och lade sig i bakhåll. Då norskarna kom, störtade de fram och drev dem ut på näset, där de nedgjrodes till sista man. Många drunknade. I nyare tid har man ute på udden hittat hästbetsel och vapen, som trotts hava tillhört norskarna. Groparna, som tjänade till gömställen, äro än i dag att se.


Ur Hammarstedska arkivet: Sägner I.

Ur Nordiska museets arkiv. Uppteckningsnr: HA1643


Skriv ut  Utskrift Dela: Facebook Twitter


Information


Dessa folkminnen är nedskrivna under 1900-talets första hälft. Vi vill göra dig uppmärksam på att värderingarna hos dåtidens upptecknare skiljer sig från vår tids synsätt. En del formuleringar kan därför i dag uppfattas som stötande.

Läs mer om folkminnessamlingenUpptäck mer


STADSVY ÄLV BROPENSIONÄRSHEM PENSIONÄRSHEM

Solvbräde

Selkrok

Skylt